Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

13.03.2017 2016. REKORDOWY ROK....

10.01.2017 OKIEM POŚREDNIKA, czyli co...

29.08.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OGRANICZENIA W OBROCIE ZIEMIĄ...

26.04.2016 GALIMATIAS rządowych programów...

29.02.2016 2015. REKORDOWY ROK !...

29.12.2015 Najem czy własność, dom czy...

06.10.2015 Inwestycja w ziemię rolną...

04.08.2015 Czy inwestycja w mieszkanie do...

26.06.2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI A WOJNA,...

01.06.2015 Rekordowa podaż – ale czy...

22.04.2015 „Mieszkanie z dopłatą...

24.02.2015 Czy nadszedł czas na suburbia...

27.01.2015 Zmiany w programie Mieszkanie...

27.01.2015 "Pod znakiem podaży" czyli...

30.04.2014 Jak przekazać pozwolenie na budowę.

30.09.2013 Mieszkanie dla Młodych

02.09.2013 Rynek mieszkań deweloperskich w...

18.06.2013 Budownictwo ekologiczne - czy...

07.03.2013 RZESZÓW - MIASTO CENTRÓW HANDLOWYCH

20.11.2012 Nowe mieszkanie ze wsparciem...

06.11.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

10.09.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

20.08.2012 Ziemia zawsze w cenie

04.05.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

16.02.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

09.12.2011 Sytuacja na podkarpackim rynku...

08.07.2011 Zmiany w ustawie o...

11.04.2011 Rynek nieruchomości...

05.04.2011 Rzeszowski rynek nieruchomości ....

08.03.2011 Bariery procesu inwestycyjnego

16.11.2010 Jak rozwija się Rzeszów? Czyli...

02.11.2010 Single z "Rodziną na swoim"

06.10.2010 Możliwości i bariery dla rozwoju...

30.08.2010 Nowa Księga Wieczysta On-line a...

02.08.2010 Już wkrótce rusza system wymiany...

12.07.2010 Czekać nadal czy też nadszedł...

01.06.2010 Przemyślany sposób finansowania

25.05.2010 Plan zadań ochronnych a budowa...

30.04.2010 Wzrost limitu na zwrot VAT-u za...

25.03.2010 Zmiany w systemie budownictwa...

19.03.2010 Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

05.02.2010 Budowlanka wychodzi na prostą

20.01.2010 Perspektywy rynku mieszkaniowego...

15.01.2010 Wpływ przepisów prawa na proces...

05.01.2010 Kto wyda pozwolenie na budowę w...

30.12.2009 Rodzina na Swoim i rozwój...

27.11.2009 Zwrot VAT za materiały budowlane...

12.11.2009 Czas na EKO - budownictwo?

06.11.2009 Świadectwo energetyczne

17.09.2009 Efektywność energetyczna budynków

11.08.2009 Zmiany w ustawie „prawo...

25.06.2009 Bez pozwoleń budowlanych -...

16.06.2009 Już nie mieszkanie, jeszcze nie...

20.05.2009 KREDYT Z DOPŁATĄ

14.05.2009 Etykieta klasyfikacji...

17.04.2009 UMOWA PRZEDWSTĘPNA cz. I

12.03.2009 Koniec ery franka

24.02.2009 Koszty sądowe w postępowaniu...

15.12.2008 Opłata z tytułu wzrostu wartości...

28.11.2008 Służebność przesyłu

28.11.2008 Status prawny urządzenia...

16.08.2008 Kredyt hipoteczny krok po kroku

27.03.2008 Wynajmujemy mieszkanie

13.12.2007 Rozwój czy klęska zawodów rynku...

12.08.2007 Nie ma sezonu urlopowego

15.06.2007 Karta praw klienta - nowe czy...

26.03.2007 Dlaczego licencje?

15.03.2007 Ceny mieszkań w Rzeszowie

03.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmować...

02.02.2007 Czas na Bieszczady

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

19.09.2006 Rynek najmu mieszkań w Rzeszowie

29.06.2006 Podatki w nieruchomościach

29.05.2006 Czas na stabilizację

03.01.2006 Rynek nieruchomości w Rzeszowie...

31.03.2005 Sprzedaż domu trudna sprawa

23.02.2005 Ziemia (rolna) na sprzedaż

02.11.2004 Współpraca się opłaca

05.09.2004 Jesienne prognozy

14.06.2004 Nadchodzi Kataster

26.02.2004 Na Podkarpaciu brakuje inwestorów

25.02.2004 Z pośrednikiem szybciej i...

26.11.2003 Kto inwestuje w podkarpackie...

24.09.2003 Czy warto śpieszyć się z zakupem...

01.04.2002 Optymizm rośnie

30.11.2001 Jesienne targi

Powr�t

06.10.2010 Możliwości i bariery dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce

 

Konferencja – Rzeszów/Zajazd Dymarka – 01-03.10.2010r.


Możliwości i bariery dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce


Do niecodziennego wydarzenia doszło podczas organizowanego przez Podkarpackie Stowarzyszenie Pośredników i Doradców Rynku Nieruchomości spotkania szkoleniowo – konferencyjnego w dniach 01-03.10.2010r. Konferencja ta była objęta patronatem Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Rynku Nieruchomości przy współpracy z Bankiem PKO BP S.A. oraz firmy Archeton. Odbyły się interesujące wykłady , w tym Witolda Czapli i Adama Polanowskiego. Głównym punktem trzydniowego spotkania był jednak panel dyskusyjny na temat :

„Możliwości i bariery dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce” . Uczestniczyli w nim :

 • Zbigniew Rynasiewicz - Poseł na Sejm RP , Przewodniczący Komisji Infrastruktury ,

 • Andrzej Dec - Radny Miasta Rzeszowa , były Przewodniczący RM , kandydat na Prezydenta Miasta Rzeszowa ,

 • Zbigniew Kubiński – radca prawny, Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości , Prezydent PTEiDRN ,

 • Witold Czapla - Wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury

 • Adam Polanowski – CIPS, CPM, Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomości, Prezes Polanowscy Nieruchomości ,

 • Jacek Walczyński - Dyrektor ds. sprzedaży Bank PKO BP S.A. ,

 • Moderator dyskusji : Jaromir Rajzer - członek KOZ przy Ministerstwie Infrastruktury, wykładowca WSI-E , redaktor naczelny „Podkarpackiego Kuriera Nieruchomości” .

 

dymarka1_300

W trakcie dyskusji poruszono nurtujące środowiska zawodowe problemy . Omówiono tematykę związaną z koniecznością obrony licencji zawodowej dla pośredników w obrocie nieruchomościami . Eksperci stanowczo wypowiedzieli za utrzymaniem licencji jako elementu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami . Wskazano , iż jedynym wymogiem dostępu do zawodu może być cenzus wiedzy, nie powinno dopuszczać się też osób karanych za np.: przestępstwa gospodarcze , przeciwko mieniu , papierom wartościowym itp. Poza tym udowadniano , że ponad wszelką wątpliwość w Polsce nie ma problemu zamknięcia dostępu do zawodów rynku nieruchomości . Zawody te są niezbędnym elementem w celu realizacji kompletnego i bezpiecznego systemu obrotu nieruchomościami, co dziś pozostaje jeszcze w sferze planów . Moderator w syntetyczny sposób przedstawił obecną sytuację sektora nieruchomości i budownictwa w ujęciu liczbowym i procentowym oraz jego rolę w gospodarce narodowej kraju . Omówiono też prawne i praktyczne bariery dla rozwoju rynku nieruchomości oraz wpływ instrumentów finansowych i sektora bankowego . Wskazano na konieczności zmian prawnych m.in. w ustawie o ochronie praw lokatora i gminnym zasobie mieszkaniowym , ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego , prawa podatkowego jako stymulatora rozwoju budownictwa i inwestycji . Wiele czasu poświęcono problemowi właściwego kształtowania przestrzeni publicznej i nieustannym zmianom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . Zadano wiele pytań do gościa honorowego - Posła Zbigniewa Rynasiewicza oraz innych uczestników dyskusji na temat jakości tworzonego prawa . W trakcie dyskusji Pan Poseł zapewnił o otwartości na wnioski środowisk zawodów rynku nieruchomości, zaprosił również przedstawicieli naszych środowisk do uczestnictwa w pracach komisji infrastruktury Sejmu RP jako ekspertów społecznych. Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie na koniec panelu dyskusyjnego listy postulatów na ręce Posła Z. Rynasiewicza . Pod postulatami podpisali się przedstawiciele kilku organizacji zawodowych obecnych na spotkaniu , w tym : A. Polanowski, Z. Kubiński, W. Czapla, J. Rajzer, J. Samborska - Prezes PSPiDRN, A. Bartoszek-Kuźniar – Prezes RSPON, J. Kordas – przedstawiciel PFOZiAN . Postulowano o :

 • zachowanie licencji zawodów : pośrednika w obrocie nieruchomościami , rzeczoznawcy majątkowego , zarządcy nieruchomości , utrzymanie rangi tych zawodów oraz sposobu nadawania licencji , jak też zasad odpowiedzialności zawodowej i obowiązku doskonalenia zawodowego ,

 • udział ekspertów społecznych i organizacji zawodowych pośredników, rzeczoznawców , zarządców nieruchomości w procesie tworzenia prawa związanego z gospodarką nieruchomościami i budownictwem ,

 • zwołanie w Sejmie Forum Dyskusyjnego z udziałem polityków , organizacji zawodowych , ekspertów i przedstawicieli świata nauki , które podejmie tematykę w zakresie : inwestycji w tym pozyskiwania działek pod inwestycje mieszkaniowe, komercyjne ; zmiany planów zagospodarowania terenu ; ulg podatkowych związanych z budową domu , w tym pod wynajem; liberalizacji przepisów związanych z najmem lokali mieszkalnych ; przeanalizowanie i uchylenie zapisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego związanych z obrotem nieruchomości jako regulacji bezprzedmiotowej i o wątpliwej ratio legis,

 • stworzenie kompletnego systemu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez gwarancje prawne (doskonalenie dotychczasowych rozwiązań w KW, opracowanie adekwatnych rozwiązań w obszarze własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu) oraz poprzez zapewnienie fachowej obsługi rynku poprzez dalsze budowanie kompetentnych zawodów rynku nieruchomości ,

 • rozwój samorządu zawodowego, rozważenie kwestii powołania izb zawodowych , być może rozszerzenie dostępu do zawodu poprzez powołanie drugiego stopnia zawodowego – agenta nieruchomości ,

 • dostęp osób z uprawnieniami i licencjami zawodowymi do elektronicznych systemów : rejestrów gruntów, map katastralnych , do pełnego odpisu KW , danych meldunkowych itp. - jako element bezpieczeństwa obrotu nieruchomości .


dymarka2_400

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu słuchaczy zawodowo zajmujących się rynkiem nieruchomości oraz zaproszeni goście . Zaproszenie do udziału rozesłane zostało do prezesów ościennych stowarzyszeń pośredników z województw : podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego , małopolskiego, informowano, że uczestnictwo jest dla wszystkich otwarte. Udział w konferencji członków wskazanych stowarzyszeń był ważnym wydarzeniem zawodowym i biorąc pod uwagę jej wartość merytoryczną , doniosłość i ponadregionalny przedmiot sprawy powinien być honorem i obowiązkiem dla każdego z nas . PSPiDRN wzięło na siebie w całości ciężar organizacyjny, uczestnictwo w panelu dyskusyjnym było bezpłatne dla wszystkich chętnych .Za okazane wsparcie dziękujemy Bankowi PKO BP S.A. , dziękujemy też wszystkim panelistom.

W opinii Prezydenta Federacji PPRN – Z. Kubińskiego było to jedno z ważniejszych wydarzeń w Polsce na drodze do obrony rangi zawodów rynku nieruchomości w ostatnim czasie . Należy podkreślić, że środowisko PSPiDRN w celu omówienia bieżących problemów zawodowych, jak i dotyczących całego sektora nieruchomości i budownictwa, w ostatnim czasie doprowadziło do spotkań m.in.: z ś.p. Poseł Grażyną Gęsicką, Wiceministrem Skarbu Janem Burym oraz Posłanką Krystyną Skowrońską za każdym razem składając stosowne pisemne wnioski. Tak więc spotkanie z udziałem Przewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury było uzupełnieniem aktywnych działań stowarzyszenia w tym zakresie .

Wszystkim Państwu dziękujemy za uczestnictwo, mamy nadzieję, że osoby, które nie mogły dołączyć na konferencję zechcą przyjąć nasze zaproszenie w przyszłości .

Realnie i rzetelnie reprezentujemy środowiska zawodów rynku nieruchomości .

Mówimy i debatujemy o wspólnych sprawach, ważnych dla każdego z nas.Z poważaniem

PSPiDRN

Jaromir Rajzer
Jaromir Rajzer
Doradca rynku nieruchomości
Nieruchomości Certus Sp. z o.o.