Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

13.03.2017 2016. REKORDOWY ROK....

10.01.2017 OKIEM POŚREDNIKA, czyli co...

29.08.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OGRANICZENIA W OBROCIE ZIEMIĄ...

26.04.2016 GALIMATIAS rządowych programów...

29.02.2016 2015. REKORDOWY ROK !...

29.12.2015 Najem czy własność, dom czy...

06.10.2015 Inwestycja w ziemię rolną...

04.08.2015 Czy inwestycja w mieszkanie do...

26.06.2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI A WOJNA,...

01.06.2015 Rekordowa podaż – ale czy...

22.04.2015 „Mieszkanie z dopłatą...

24.02.2015 Czy nadszedł czas na suburbia...

27.01.2015 Zmiany w programie Mieszkanie...

27.01.2015 "Pod znakiem podaży" czyli...

30.04.2014 Jak przekazać pozwolenie na budowę.

30.09.2013 Mieszkanie dla Młodych

02.09.2013 Rynek mieszkań deweloperskich w...

18.06.2013 Budownictwo ekologiczne - czy...

07.03.2013 RZESZÓW - MIASTO CENTRÓW HANDLOWYCH

20.11.2012 Nowe mieszkanie ze wsparciem...

06.11.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

10.09.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

20.08.2012 Ziemia zawsze w cenie

04.05.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

16.02.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

09.12.2011 Sytuacja na podkarpackim rynku...

08.07.2011 Zmiany w ustawie o...

11.04.2011 Rynek nieruchomości...

05.04.2011 Rzeszowski rynek nieruchomości ....

08.03.2011 Bariery procesu inwestycyjnego

16.11.2010 Jak rozwija się Rzeszów? Czyli...

02.11.2010 Single z "Rodziną na swoim"

06.10.2010 Możliwości i bariery dla rozwoju...

30.08.2010 Nowa Księga Wieczysta On-line a...

02.08.2010 Już wkrótce rusza system wymiany...

12.07.2010 Czekać nadal czy też nadszedł...

01.06.2010 Przemyślany sposób finansowania

25.05.2010 Plan zadań ochronnych a budowa...

30.04.2010 Wzrost limitu na zwrot VAT-u za...

25.03.2010 Zmiany w systemie budownictwa...

19.03.2010 Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

05.02.2010 Budowlanka wychodzi na prostą

20.01.2010 Perspektywy rynku mieszkaniowego...

15.01.2010 Wpływ przepisów prawa na proces...

05.01.2010 Kto wyda pozwolenie na budowę w...

30.12.2009 Rodzina na Swoim i rozwój...

27.11.2009 Zwrot VAT za materiały budowlane...

12.11.2009 Czas na EKO - budownictwo?

06.11.2009 Świadectwo energetyczne

17.09.2009 Efektywność energetyczna budynków

11.08.2009 Zmiany w ustawie „prawo...

25.06.2009 Bez pozwoleń budowlanych -...

16.06.2009 Już nie mieszkanie, jeszcze nie...

20.05.2009 KREDYT Z DOPŁATĄ

14.05.2009 Etykieta klasyfikacji...

17.04.2009 UMOWA PRZEDWSTĘPNA cz. I

12.03.2009 Koniec ery franka

24.02.2009 Koszty sądowe w postępowaniu...

15.12.2008 Opłata z tytułu wzrostu wartości...

28.11.2008 Służebność przesyłu

28.11.2008 Status prawny urządzenia...

16.08.2008 Kredyt hipoteczny krok po kroku

27.03.2008 Wynajmujemy mieszkanie

13.12.2007 Rozwój czy klęska zawodów rynku...

12.08.2007 Nie ma sezonu urlopowego

15.06.2007 Karta praw klienta - nowe czy...

26.03.2007 Dlaczego licencje?

15.03.2007 Ceny mieszkań w Rzeszowie

03.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmować...

02.02.2007 Czas na Bieszczady

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

19.09.2006 Rynek najmu mieszkań w Rzeszowie

29.06.2006 Podatki w nieruchomościach

29.05.2006 Czas na stabilizację

03.01.2006 Rynek nieruchomości w Rzeszowie...

31.03.2005 Sprzedaż domu trudna sprawa

23.02.2005 Ziemia (rolna) na sprzedaż

02.11.2004 Współpraca się opłaca

05.09.2004 Jesienne prognozy

14.06.2004 Nadchodzi Kataster

26.02.2004 Na Podkarpaciu brakuje inwestorów

25.02.2004 Z pośrednikiem szybciej i...

26.11.2003 Kto inwestuje w podkarpackie...

24.09.2003 Czy warto śpieszyć się z zakupem...

01.04.2002 Optymizm rośnie

30.11.2001 Jesienne targi

Powr�t

25.05.2010 Plan zadań ochronnych a budowa domu na obszarze Natura 2000

 

Plan zadań ochronnych a budowa domu na obszarze Natura 2000


Dynamiczny rozwój urbanistyczny miast powoduje, że człowiek coraz częściej zapomina o otaczającej go przyrodzie, która zdaje się być coraz bardziej przygniatana przez opary dwutlenku węgla, związków ciężkich metali, śmieci, pływających w rzekach czy leżących na dzikich wysypiskach. Tym bardziej wydaje się być konieczne prowadzenie określonych działań prawnych czy kampanii społecznych, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej osób, którzy niestety w znacznej mierze mają obojętny stosunek do otaczającego ich środowiska.

Odpowiedzią Unii Europejskiej jest przyjęcie specjalnego programu Natura 2000 powołującego do życia Europejską Sieć Ekologiczną. Celem programu jest ochrona tych składników różnorodności biologicznej, które są uznane za zagrożone lub niezwykle cenne. Podstawą prawną Natury 2000 są dwie dyrektywy: pierwsza - Dyrektywa Rady 79/409/EWG, zwaną „Ptasią”, tworząca obszary specjalnej ochrony ptaków; druga - Dyrektywa Rady 92/43/EWG, zwana „Siedliskową”, tworząca specjalne obszary ochrony siedlisk. Warto zaznaczyć, że Polska jeszcze przed wejściem w struktury europejskie została zobowiązana do wyznaczenia na jej terytorium obszarów, mających podlegać szczególnej protekcji.


- Ogólne zasady funkcjonowania tego programu polegają na obowiązku wyznaczania przez poszczególne kraje członkowskie i przedstawiania Komisji Europejskiej listy obszarów ochrony ptaków oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk, na których będą obowiązywać inne, ochronne regulacje prawne. Kluczowym polskim aktem prawnym w tej materii jest ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, która wymaga, aby określony organ, sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, sporządzał projekt planu zadań ochronnych. - mówi Monika Baran specjalista ds. marketingu firmy ARCHETON Sp. o.o. 


Plan ten ma ogromne znaczenie, gdyż jest swoistego rodzaju strategią działania, określającą, jakie rodzaje przedsięwzięć należy podjąć, aby wypełnić zobowiązania dotyczące ochrony danego obszaru. Jak czytamy w ustawie plan zadań ochronnych sporządzany jest na okres 10 lat przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w formie zarządzenia, co nie oznacza, że przez to pozbawia się go waloru prawnego. Nic bardziej mylnego, gdyż plan jest aktem prawa miejscowego, a zatem jest źródłem prawa obowiązującym na danym obszarze. Wydając zarządzenie, wyżej wymieniony organ kieruje się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. W planie zawiera się m.in. takie informacje jak opis granic obszaru ochrony, identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony, cele działań ochronnych, określenie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie tych działań.


Warto wspomnieć, że aby organ dysponował pewnymi wskazówkami odnośnie tworzenia planu zadań ochronnych, Minister Środowiska wydał 17 lutego 2010 roku rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, które zaczęło obowiązywać 23 marca tego roku. To rozporządzenie określa tryb wykonywania projektu planu zadań ochronnych, zakres prac koniecznych dla sporządzenia tego projektu oraz tryb dokonywania zmian.


W kontekście ochrony środowiska dla osób pragnących wybudować dom na obszarze Natura 2000 może się on jawić jako swoista katusza. Harmonijne współistnienie „zielonej architektury” wraz z otoczeniem nie jest jednak niemożliwe do osiągnięcia.


Budowa domu na terenie Natura 2000 lub w jej sąsiedztwie będzie wymagać kilku koniecznych działań od inwestora. Konserwator przyrody może życzyć sobie przygotowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej, w której organ upoważniony do jej wydania (wójt, burmistrz, prezydent miasta) potwierdzi jako legalne realizowanie inwestycji w danej lokalizacji. 


Architektura ma istotne znaczenie na terenach Natura 2000. Wybierając projekt domu powinno się wziąć pod uwagę stopień wpływu inwestycji na stan przyrody i stanu siedlisk przyrodniczych. Projekt domu przyjazny środowisku naturalnemu możemy odnaleźć wśród projektów pracowni architektonicznej ARCHETON Sp. z o.o. Jako jedyne biuro projektowe stworzyło Kolekcję Natura, dedykowaną szczególnym warunkom inwestycyjnym, co może ułatwić spełnienie warunków stawianych budynkom jednorodzinnym w obszarach objętych ochroną. Specjalnym elementem tej kolekcji są domy w technologii bala drewnianego. Te „eko-projekty domów” charakteryzują się rzutami budynków w kształcie wydłużonego prostokąta, a dachy są bardzo proste o kącie nachylenia nie mniejszym niż 35°. Najczęściej są dwuspadowe, zaś czterospadowe mają długość kalenicy przekraczającą 1/3 długości całego dachu. Okna bywają niewielkie, często z podziałem na mniejsze kwatery. Całości dopełniać mogą detale w klimacie rustykalnym: drewniane słupki i balustrady, okiennice, ganki.


Projekty domów dedykowane bioróżnorodności terenu inwestycyjnego w szczególny sposób współgrają z cennymi przyrodniczo obszarami, co pozwala również na stosowanie nowoczesnych technologii takich jak na przykład technologia szkieletu prefabrykowanego. Cechą domów wybudowanych w tej technologii jest lekka i zarazem energooszczędna konstrukcja. Ponadto nowoczesne budownictwo przyjazne dla środowiska może także nawiązywać do stylizacji regionalnych, doskonale komponując się z naturalnym krajobrazem przyrodniczym. Idealnym tego przykładem jest nagradzany projekt domu z kwaterami na wynajem „Lasowiak” z pracowni architektonicznej ARCHETON Sp. z o.o.


- Nie mogliśmy pozostać obojętni na potrzeby inwestorów i idące za tym dyrektywy unijne. Projekty domów z Kolekcji Natura to nie tylko nieinwazyjny styl architektoniczny, ale ekologiczny budulec, jakim jest drewno. – dodaje Monika Baran specjalista ds. marketingu firmy ARCHETON Sp. o.o. 


Plan zadań ochronnych ma być instrumentem, poprzez który będzie można skutecznie zarządzać zasobami przyrody, objętymi programem Natura 2000. Trzeba mieć nadzieję, że cele w nim zawarte zostaną spełnione i poprzez to chociaż w pewnej części uda się uratować szczególnie cenne składniki przyrody.


Źródło: www.archeton.plMonika Kidyba
Archeton