Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

13.03.2017 2016. REKORDOWY ROK....

10.01.2017 OKIEM POŚREDNIKA, czyli co...

29.08.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OGRANICZENIA W OBROCIE ZIEMIĄ...

26.04.2016 GALIMATIAS rządowych programów...

29.02.2016 2015. REKORDOWY ROK !...

29.12.2015 Najem czy własność, dom czy...

06.10.2015 Inwestycja w ziemię rolną...

04.08.2015 Czy inwestycja w mieszkanie do...

26.06.2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI A WOJNA,...

01.06.2015 Rekordowa podaż – ale czy...

22.04.2015 „Mieszkanie z dopłatą...

24.02.2015 Czy nadszedł czas na suburbia...

27.01.2015 Zmiany w programie Mieszkanie...

27.01.2015 "Pod znakiem podaży" czyli...

30.04.2014 Jak przekazać pozwolenie na budowę.

30.09.2013 Mieszkanie dla Młodych

02.09.2013 Rynek mieszkań deweloperskich w...

18.06.2013 Budownictwo ekologiczne - czy...

07.03.2013 RZESZÓW - MIASTO CENTRÓW HANDLOWYCH

20.11.2012 Nowe mieszkanie ze wsparciem...

06.11.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

10.09.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

20.08.2012 Ziemia zawsze w cenie

04.05.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

16.02.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

09.12.2011 Sytuacja na podkarpackim rynku...

08.07.2011 Zmiany w ustawie o...

11.04.2011 Rynek nieruchomości...

05.04.2011 Rzeszowski rynek nieruchomości ....

08.03.2011 Bariery procesu inwestycyjnego

16.11.2010 Jak rozwija się Rzeszów? Czyli...

02.11.2010 Single z "Rodziną na swoim"

06.10.2010 Możliwości i bariery dla rozwoju...

30.08.2010 Nowa Księga Wieczysta On-line a...

02.08.2010 Już wkrótce rusza system wymiany...

12.07.2010 Czekać nadal czy też nadszedł...

01.06.2010 Przemyślany sposób finansowania

25.05.2010 Plan zadań ochronnych a budowa...

30.04.2010 Wzrost limitu na zwrot VAT-u za...

25.03.2010 Zmiany w systemie budownictwa...

19.03.2010 Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

05.02.2010 Budowlanka wychodzi na prostą

20.01.2010 Perspektywy rynku mieszkaniowego...

15.01.2010 Wpływ przepisów prawa na proces...

05.01.2010 Kto wyda pozwolenie na budowę w...

30.12.2009 Rodzina na Swoim i rozwój...

27.11.2009 Zwrot VAT za materiały budowlane...

12.11.2009 Czas na EKO - budownictwo?

06.11.2009 Świadectwo energetyczne

17.09.2009 Efektywność energetyczna budynków

11.08.2009 Zmiany w ustawie „prawo...

25.06.2009 Bez pozwoleń budowlanych -...

16.06.2009 Już nie mieszkanie, jeszcze nie...

20.05.2009 KREDYT Z DOPŁATĄ

14.05.2009 Etykieta klasyfikacji...

17.04.2009 UMOWA PRZEDWSTĘPNA cz. I

12.03.2009 Koniec ery franka

24.02.2009 Koszty sądowe w postępowaniu...

15.12.2008 Opłata z tytułu wzrostu wartości...

28.11.2008 Służebność przesyłu

28.11.2008 Status prawny urządzenia...

16.08.2008 Kredyt hipoteczny krok po kroku

27.03.2008 Wynajmujemy mieszkanie

13.12.2007 Rozwój czy klęska zawodów rynku...

12.08.2007 Nie ma sezonu urlopowego

15.06.2007 Karta praw klienta - nowe czy...

26.03.2007 Dlaczego licencje?

15.03.2007 Ceny mieszkań w Rzeszowie

03.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmować...

02.02.2007 Czas na Bieszczady

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

19.09.2006 Rynek najmu mieszkań w Rzeszowie

29.06.2006 Podatki w nieruchomościach

29.05.2006 Czas na stabilizację

03.01.2006 Rynek nieruchomości w Rzeszowie...

31.03.2005 Sprzedaż domu trudna sprawa

23.02.2005 Ziemia (rolna) na sprzedaż

02.11.2004 Współpraca się opłaca

05.09.2004 Jesienne prognozy

14.06.2004 Nadchodzi Kataster

26.02.2004 Na Podkarpaciu brakuje inwestorów

25.02.2004 Z pośrednikiem szybciej i...

26.11.2003 Kto inwestuje w podkarpackie...

24.09.2003 Czy warto śpieszyć się z zakupem...

01.04.2002 Optymizm rośnie

30.11.2001 Jesienne targi

Powr�t

29.06.2006 Podatki w nieruchomościach

Zmiany w podatkach - szansa czy ograniczenie dla obrotu nieruchomościami ? 

Podatki w nieruchomościach

Przez lata przyzwyczailiśmy się do zmian w podatkach , które czasem stymulowały ale częściej ograniczały rozwój rynku nieruchomości. Od 2007r. rząd proponuje nam kolejne zmiany dotyczące sposobu opodatkowanie sprzedaży nieruchomości. Jak dotąd, jeśli byliśmy właścicielami nieruchomości krócej niż 5 lat, płaciliśmy podatek w formie ryczałtu - 10% od przychodu po odjęciu kosztów związanych z przeprowadzeniem transakcji (np.: opłaty notarialne, podatek od czynności cywilno-prawnych, prowizja pośrednika) . Zgodnie z nowym projektem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie dodany nowy artykuł 30e. W myśl tego przepisu od przyszłego roku z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych będzie trzeba zapłacić 19-procentowy podatek od osiągniętego dochodu. Podstawą obliczenia podatku będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych a kosztami, powiększony o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Koszty związane z nieruchomością będą musiały być udokumentowane. Kosztami z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości albo praw będą tylko koszty nabycia lub koszty wytworzenia, powiększone o nakłady poczynione w czasie posiadania tych rzeczy i praw majątkowych. W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw dochód będzie się ustalać u każdej ze stron umowy. Podatek będzie płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości

Podobnie jak dotychczas funkcjonować będzie wyjątek od tej zasady zwalniający z zapłaty podatku w przypadku gdy w ciągu 2 lat od sprzedaży nieruchomości uzyskane środki przeznaczymy na cele mieszkaniowe (zakup, budowę, remont). O zamiarze takim musimy poinformować Urząd skarbowy w ciągu 14 dni od sprzedaży.

Należałoby zwrócić uwagę , że dotychczasowo za sprzedaż nieruchomości po 5 latach od nabycia (licząc od końca roku kalendarzowego), jesteśmy w ogóle zwolnieni z podatku dochodowego . Jednak zgodnie z przygotowanym przez rząd projektem, 5-letni termin przestanie obowiązywać. Podatnik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19 % niezależnie, niezależnie czy nieruchomość sprzeda po 1, 5, 10 czy 20 latach od jego zakupu. Należy jednak zauważyć, że nowe zasady opodatkowania będą miały zastosowanie tylko do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości, nabytych po 1 stycznia 2007 roku. Do nabytych przed tym dniem będą miały zastosowanie regulacje obowiązujące dziś. Zmianę przepisów w tym zakresie z jednej strony można by ocenić pozytywnie jako bardziej sprawiedliwe - dotyczące rzeczywistych dochodów ale pamiętajmy , że prognozy rynku nieruchomości przewidują dalszy istotny wzrost cen . Może i z pewnością będzie to oznaczać , że za 10-15 lat tak obliczony dochód będzie ogromny a więc i podatek bardzo wysoki.

Nadal nie wiemy też co stanie się z zapowiadaną od 01.01.2008r. podwyżką VAT-u z 7 do 22% . Niedawno cała sprawa wydawała się przesądzona. Wówczas to bowiem rząd przedstawił propozycję bardzo szerokiej definicji „budownictwa społecznego" (a tylko to zgodnie z prawem unijnym -dyrektywa rady z 1977r.- może być objęte niższym VAT-em), która miałaby zapobiec podwyżce podatku VAT na nowe mieszkania . Zaproponowano wówczas, żeby tą definicją objąć domy i mieszkania o powierzchni nie przekraczającej 350 m kw. Z pojęcia tego wyłączone miały być tylko niektóre nieruchomości zawierające elementy luksusowe, np. kryte baseny, korty tenisowe lub duże tarasy. Obecnie projekt jest przedmiotem uzgodnień międzyresortowych, a my podatnicy tkwimy w stanie niepewności.

Jak widać nie pierwszy już raz czekają nas emocje zwłaszcza w końcówce roku związane z przyspieszonymi decyzjami o zakupie nieruchomości spowodowane zmieniającymi się wciąż przepisami. Wpływ na to ma również kończąca się "ulga odsetkowa" (skorzystać z niej mogą jedynie ci , którzy zaciągną kredyt do końca tego roku). Jednakże pamiętajmy, że osoby, które zaciągnęły go w latach 2002-2006 będą mogły odliczać odsetki od kredytu nawet aż do 2027r.

Jaromir Rajzer
Jaromir Rajzer
Doradca rynku nieruchomości
Nieruchomości Certus Sp. z o.o.