Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

13.03.2017 2016. REKORDOWY ROK....

10.01.2017 OKIEM POŚREDNIKA, czyli co...

29.08.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OGRANICZENIA W OBROCIE ZIEMIĄ...

26.04.2016 GALIMATIAS rządowych programów...

29.02.2016 2015. REKORDOWY ROK !...

29.12.2015 Najem czy własność, dom czy...

06.10.2015 Inwestycja w ziemię rolną...

04.08.2015 Czy inwestycja w mieszkanie do...

26.06.2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI A WOJNA,...

01.06.2015 Rekordowa podaż – ale czy...

22.04.2015 „Mieszkanie z dopłatą...

24.02.2015 Czy nadszedł czas na suburbia...

27.01.2015 Zmiany w programie Mieszkanie...

27.01.2015 "Pod znakiem podaży" czyli...

30.04.2014 Jak przekazać pozwolenie na budowę.

30.09.2013 Mieszkanie dla Młodych

02.09.2013 Rynek mieszkań deweloperskich w...

18.06.2013 Budownictwo ekologiczne - czy...

07.03.2013 RZESZÓW - MIASTO CENTRÓW HANDLOWYCH

20.11.2012 Nowe mieszkanie ze wsparciem...

06.11.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

10.09.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

20.08.2012 Ziemia zawsze w cenie

04.05.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

16.02.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

09.12.2011 Sytuacja na podkarpackim rynku...

08.07.2011 Zmiany w ustawie o...

11.04.2011 Rynek nieruchomości...

05.04.2011 Rzeszowski rynek nieruchomości ....

08.03.2011 Bariery procesu inwestycyjnego

16.11.2010 Jak rozwija się Rzeszów? Czyli...

02.11.2010 Single z "Rodziną na swoim"

06.10.2010 Możliwości i bariery dla rozwoju...

30.08.2010 Nowa Księga Wieczysta On-line a...

02.08.2010 Już wkrótce rusza system wymiany...

12.07.2010 Czekać nadal czy też nadszedł...

01.06.2010 Przemyślany sposób finansowania

25.05.2010 Plan zadań ochronnych a budowa...

30.04.2010 Wzrost limitu na zwrot VAT-u za...

25.03.2010 Zmiany w systemie budownictwa...

19.03.2010 Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

05.02.2010 Budowlanka wychodzi na prostą

20.01.2010 Perspektywy rynku mieszkaniowego...

15.01.2010 Wpływ przepisów prawa na proces...

05.01.2010 Kto wyda pozwolenie na budowę w...

30.12.2009 Rodzina na Swoim i rozwój...

27.11.2009 Zwrot VAT za materiały budowlane...

12.11.2009 Czas na EKO - budownictwo?

06.11.2009 Świadectwo energetyczne

17.09.2009 Efektywność energetyczna budynków

11.08.2009 Zmiany w ustawie „prawo...

25.06.2009 Bez pozwoleń budowlanych -...

16.06.2009 Już nie mieszkanie, jeszcze nie...

20.05.2009 KREDYT Z DOPŁATĄ

14.05.2009 Etykieta klasyfikacji...

17.04.2009 UMOWA PRZEDWSTĘPNA cz. I

12.03.2009 Koniec ery franka

24.02.2009 Koszty sądowe w postępowaniu...

15.12.2008 Opłata z tytułu wzrostu wartości...

28.11.2008 Służebność przesyłu

28.11.2008 Status prawny urządzenia...

16.08.2008 Kredyt hipoteczny krok po kroku

27.03.2008 Wynajmujemy mieszkanie

13.12.2007 Rozwój czy klęska zawodów rynku...

12.08.2007 Nie ma sezonu urlopowego

15.06.2007 Karta praw klienta - nowe czy...

26.03.2007 Dlaczego licencje?

15.03.2007 Ceny mieszkań w Rzeszowie

03.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmować...

02.02.2007 Czas na Bieszczady

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

19.09.2006 Rynek najmu mieszkań w Rzeszowie

29.06.2006 Podatki w nieruchomościach

29.05.2006 Czas na stabilizację

03.01.2006 Rynek nieruchomości w Rzeszowie...

31.03.2005 Sprzedaż domu trudna sprawa

23.02.2005 Ziemia (rolna) na sprzedaż

02.11.2004 Współpraca się opłaca

05.09.2004 Jesienne prognozy

14.06.2004 Nadchodzi Kataster

26.02.2004 Na Podkarpaciu brakuje inwestorów

25.02.2004 Z pośrednikiem szybciej i...

26.11.2003 Kto inwestuje w podkarpackie...

24.09.2003 Czy warto śpieszyć się z zakupem...

01.04.2002 Optymizm rośnie

30.11.2001 Jesienne targi

Powr�t

23.02.2005 Ziemia (rolna) na sprzedaż

  • ANR jak dotąd sporadycznie korzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu.
  • Na koniec 2004 r. tylko ok. 15% powierzchni gmin miało plany zagosp. przestrzennego.

ZIEMIA (ROLNA) NA SPRZEDAŻ

Od ponad roku obserwujemy spadek transakcji nieruchomościami gruntowymi w naszym regionie. Składa się na to wiele czynników a m. in. :

  • utrudnienia przy zakupie ziemi rolnej,
  • brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • trudności w podziałach działek,
  • stale rosnące ceny .

Na koniec 2004 r. w skali kraju tylko 15% powierzchni gmin miało miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W miastach było ich 27%, w gminach miejsko - wiejskich - 15,5% a w miastach na prawach powiatu - 11% do 12%. Przystąpiono do opracowywania 2303 nowych planów a średni czas ich uchwalania określa się na 1 rok .

Taka sytuacja powoduje , że większość terenów to grunty rolne . W związku z tym pojawiają się problemy z ich zabudową , najczęściej udaje się to uzyskać dzięki powołanej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zasadzie tzw. „dobrego sąsiedztwa" . Zgodnie z nią by zabudować działkę rolną trzeba spełnić kilka warunków : dojazd do drogi gminnej , odpowiednia infrastruktura , zabudowana działka sąsiednia .

Brak planów powoduje również , że bardzo często przy transakcjach działkami istnieje prawo pierwokupu lub wykupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych . Ma ona 1 miesiąc na złożenie stosownego oświadczenia o skorzystaniu z przysługującego jej prawa . Jak dotąd nie korzysta ona z niego zbyt często . W skali kraju od dnia wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (16.07.2003 r.) do sierpnia 2004 r. do ANR wpłynęło 74,5 tys. umów przenoszących własność nieruchomości rolnych podlegających prawu pierwokupu lub wykupu . Stanowi to ok. 60% ogólnej liczby tego rodzaju transakcji gdyż w Polsce szacuje się, że zawieranych jest ok. 120 tys. takich umów rocznie. Najwięcej umów otrzymały oddziały terenowe w Opolu (ponad 16 tys.), Rzeszowie i Warszawie (po ok. 9 tys.) . Trzeba zaznaczyć jednak , że nasz oddział obsługuje nie tylko woj. Podkarpackie ale i Świętokrzyskie. W okresie , o którym mówimy ANR wykonała prawo pierwokupu lub wykupu w skali kraju tylko 60 razy (łączna powierzchnia terenów - 1572 ha , łączna wartość - 8 684 tys. zł). Powierzchnia nabytych nieruchomości wahała się od 1 do ponad 200 hektarów . Tak nabyte nieruchomości zostają później rozdysponowane głównie w drodze przetargów ograniczonych organizowanych dla rolników zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne . W skali naszego regionu dokonanych zostało 9100 transakcji podlegających pod prawo pierwokupu lub wykupu na rzecz agencji . Dotyczyły one łącznej powierzchni ok. 7500 ha . Jak do tej pory w dwóch przypadkach dokonano prawa pierwokupu . Oddział rzeszowski ANR nabył w ten sposób ok. 25 ha. Wykupywano za ceny podane w aktach notarialnych ( agencja nie korzystała z przysługującego jej prawa wystąpienia do sądu o ustalenie ceny nieruchomości) . Jak z tego wynika interwencja agencji jest sporadyczna a obawy o masowy wykup przez nią ziemi rolnej okazały się nieuzasadnione . Niestety utrudnienia w sprzedaży i zwiększone koszty transakcji następują choćby i z tego powodu , że należy sporządzać dwie umowy notarialne : warunkową i końcową .
Należy zauważyć , że determinujący wpływ na obrót nieruchomościami gruntowymi mają wciąż zmieniające się przepisy prawne - wprowadzając wiele ograniczeń w ich sprzedaży , podziale , zagospodarowaniu . Dodatkowo w pewnych sytuacjach przy sprzedaży działek doliczony zostanie podatek VAT . Dodając do tego stale rosnące ceny (w Rzeszowie ok. 8-12 tys.za ar działki pod dom) oraz prawie wyczerpaną podaż w atrakcyjnych lokalizacjach oraz zdarzające się problemy z infrastrukturą nietrudno o końcowy rezultat - mniejszą ilość transakcji w tym segmencie nieruchomości .

Miejmy jednak nadzieję , że w bliskiej przyszłości nastąpią pozytywne zmiany : uchwalone zostaną miejscowe plany zagosp. przestrzennego , rozszerzą się granice Rzeszowa , przy udziale środków unijnych rozbudowywana będzie infrastruktura drogowa i uzbrojenie w media . Pomogłoby to w dalszym rozwoju budownictwa mieszkaniowego i innych inwestycji.
Pierwsza jaskółka się już pojawiła i dotyczy przyjęcia przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z którym na terenach miast ziemia rolna przeznaczona pod inwestycje nie będzie musiała być wyłączana z produkcji rolnej .

Jaromir Rajzer
Jaromir Rajzer
Doradca rynku nieruchomości
Nieruchomości Certus Sp. z o.o.