Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

13.03.2017 2016. REKORDOWY ROK....

10.01.2017 OKIEM POŚREDNIKA, czyli co...

29.08.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OGRANICZENIA W OBROCIE ZIEMIĄ...

26.04.2016 GALIMATIAS rządowych programów...

29.02.2016 2015. REKORDOWY ROK !...

29.12.2015 Najem czy własność, dom czy...

06.10.2015 Inwestycja w ziemię rolną...

04.08.2015 Czy inwestycja w mieszkanie do...

26.06.2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI A WOJNA,...

01.06.2015 Rekordowa podaż – ale czy...

22.04.2015 „Mieszkanie z dopłatą...

24.02.2015 Czy nadszedł czas na suburbia...

27.01.2015 Zmiany w programie Mieszkanie...

27.01.2015 "Pod znakiem podaży" czyli...

30.04.2014 Jak przekazać pozwolenie na budowę.

30.09.2013 Mieszkanie dla Młodych

02.09.2013 Rynek mieszkań deweloperskich w...

18.06.2013 Budownictwo ekologiczne - czy...

07.03.2013 RZESZÓW - MIASTO CENTRÓW HANDLOWYCH

20.11.2012 Nowe mieszkanie ze wsparciem...

06.11.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

10.09.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

20.08.2012 Ziemia zawsze w cenie

04.05.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

16.02.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

09.12.2011 Sytuacja na podkarpackim rynku...

08.07.2011 Zmiany w ustawie o...

11.04.2011 Rynek nieruchomości...

05.04.2011 Rzeszowski rynek nieruchomości ....

08.03.2011 Bariery procesu inwestycyjnego

16.11.2010 Jak rozwija się Rzeszów? Czyli...

02.11.2010 Single z "Rodziną na swoim"

06.10.2010 Możliwości i bariery dla rozwoju...

30.08.2010 Nowa Księga Wieczysta On-line a...

02.08.2010 Już wkrótce rusza system wymiany...

12.07.2010 Czekać nadal czy też nadszedł...

01.06.2010 Przemyślany sposób finansowania

25.05.2010 Plan zadań ochronnych a budowa...

30.04.2010 Wzrost limitu na zwrot VAT-u za...

25.03.2010 Zmiany w systemie budownictwa...

19.03.2010 Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

05.02.2010 Budowlanka wychodzi na prostą

20.01.2010 Perspektywy rynku mieszkaniowego...

15.01.2010 Wpływ przepisów prawa na proces...

05.01.2010 Kto wyda pozwolenie na budowę w...

30.12.2009 Rodzina na Swoim i rozwój...

27.11.2009 Zwrot VAT za materiały budowlane...

12.11.2009 Czas na EKO - budownictwo?

06.11.2009 Świadectwo energetyczne

17.09.2009 Efektywność energetyczna budynków

11.08.2009 Zmiany w ustawie „prawo...

25.06.2009 Bez pozwoleń budowlanych -...

16.06.2009 Już nie mieszkanie, jeszcze nie...

20.05.2009 KREDYT Z DOPŁATĄ

14.05.2009 Etykieta klasyfikacji...

17.04.2009 UMOWA PRZEDWSTĘPNA cz. I

12.03.2009 Koniec ery franka

24.02.2009 Koszty sądowe w postępowaniu...

15.12.2008 Opłata z tytułu wzrostu wartości...

28.11.2008 Służebność przesyłu

28.11.2008 Status prawny urządzenia...

16.08.2008 Kredyt hipoteczny krok po kroku

27.03.2008 Wynajmujemy mieszkanie

13.12.2007 Rozwój czy klęska zawodów rynku...

12.08.2007 Nie ma sezonu urlopowego

15.06.2007 Karta praw klienta - nowe czy...

26.03.2007 Dlaczego licencje?

15.03.2007 Ceny mieszkań w Rzeszowie

03.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmować...

02.02.2007 Czas na Bieszczady

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

19.09.2006 Rynek najmu mieszkań w Rzeszowie

29.06.2006 Podatki w nieruchomościach

29.05.2006 Czas na stabilizację

03.01.2006 Rynek nieruchomości w Rzeszowie...

31.03.2005 Sprzedaż domu trudna sprawa

23.02.2005 Ziemia (rolna) na sprzedaż

02.11.2004 Współpraca się opłaca

05.09.2004 Jesienne prognozy

14.06.2004 Nadchodzi Kataster

26.02.2004 Na Podkarpaciu brakuje inwestorów

25.02.2004 Z pośrednikiem szybciej i...

26.11.2003 Kto inwestuje w podkarpackie...

24.09.2003 Czy warto śpieszyć się z zakupem...

01.04.2002 Optymizm rośnie

30.11.2001 Jesienne targi

Powr�t

08.07.2011 Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.


Poselski projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgłoszony przez Platformę Obywatelską wpłynął do Sejmu 5 października 2010 roku. Pierwsze rozpatrzenie projektu miało miejsce w lutym 2011 roku na posiedzeniu Komisji. Następnie w maju br. nastąpiło „rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”. W lipcu 2011 roku na posiedzeniu Komisji odbyło się „rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o: poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie; senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”.

Głównym założeniem zmian jest uporządkowanie sytuacji prawnej spółdzielni mieszkaniowych,  bowiem obowiązująca ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych jest bardzo skomplikowana i nieczytelna w wyniku licznych nowelizacji oraz interwencji Trybunału Konstytucyjnego.

Główne zmiany obejmują m.in.:

  • możliwość zawiązania wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku wyodrębnienia co najmniej jednego lokalu – w skład wspólnoty wejdą właściciele wszystkich prywatnych mieszkań oraz spółdzielnia, do której należą pozostałe spółdzielcze lokale mieszkaniowe,

  • wybór zarządcy oferującego najbardziej konkurencyjne warunki,

  • możliwość kontrolowania zarządu,

  • ograniczenie władzy prezesów,

  • zmniejszenie opłat ponoszonych przez spółdzielców.

Lidia Staroń przewodnicząca nadzwyczajnej komisji, która pracuje nad zmianami przepisów spółdzielczych, twierdzi że zmiany dają możliwość wyboru kto ma zarządzać budynkiem. Spółdzielnie będą musiały się stać bardziej konkurencyjne, wymusi to większą staranność ze strony spółdzielni oraz większą dbałość o swoich członków.

Zmiany doprowadzą do obniżenia opłat i przejrzystości zarządzania w spółdzielniach. Autorzy nowego projektu ustawy chcą aby z chwilą ustanowienia pierwszej odrębnej własności lokalu powstała wspólnota mieszkaniowa. Spółdzielnia, do której będą należały pozostałe lokale, miałaby we wspólnocie status taki sam jak inni właściciele lokali. Zastosowanie będzie miała ustawa o własności lokali. Właściciel lokalu o odrębnej własności będzie mógł wybrać czy pozostanie w spółdzielni, czy też nie. Natomiast pozostali – posiadający prawo do lokalu spółdzielczego - nie będą mieli takiego wyboru, będą musieli być członkami spółdzielni.

Krajowa Rada Spółdzielcza oraz posłowie SLD główni przeciwnicy projektu twierdzą, że zmiany te doprowadzą do upadku spółdzielczości mieszkaniowej. Co w efekcie może doprowadzić do utraty wielu miejsc pracy. Tworzenie spółdzielni ma na celu bycie mniej zależnym od instytucji rynku komercyjnego oraz państwa.

Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS uważa, że projekt ustawy jest zamachem na spółdzielczość mieszkaniową. Twierdzi, że gdy z mocy prawa powstanie wspólnota mieszkaniowa przy wyodrębnieniu się pierwszego lokalu, nie będzie już powrotu do spółdzielni mieszkaniowej. Według niego posłowie zabierają ludziom wybór.

Projekt został negatywnie zaopiniowany przez m.in.: Krajową Radę Notarialną, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Izbę Radców Prawnych. Zarzuca mu się niespójność, nieracjonalność oraz , że zawiera błędy logiczne, techniczno-legislacyjne, budzi wątpliwości interpretacyjne.

Projekt ustawy budzi również wiele kontrowersji pod względem zgodności z Konstytucją RP. Według przeciwników projektowana ustawa narusza zasadę przyzwoitej legislacji, ingeruje w obecną regulacje własności lokali, narusza zasadę wolności zrzeszania się, gdyż nowe brzmienie ustawy mówi: „każdy, komu przysługuje prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, jest jednocześnie członkiem spółdzielni, choćby nie złożył oświadczenia o przystąpieniu i nie został przyjęty”. Kolejną wątpliwość budzą uregulowania odnośnie gruntów, na których budowały spółdzielnie a nie są one ich własnością. Projektodawca proponuje, aby spółdzielnia, która budowała na gruncie będącym w jej posiadaniu nabyła własność tego gruntu przez zasiedzenie po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Jednakże wedle opinii prawnej na temat projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dokonanej przez prof. dr hab. Małgorzatę Wrzołek-Romańczuk oraz prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego nie ma niezgodności z Konstytucją.

„W konkluzji niniejszej opinii pragniemy podkreślić, że projektowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych zawiera powszechnie oczekiwane i bardzo korzystne dla członków spółdzielni mieszkaniowych rozwiązania, którym nie można postawić zarzutu niezgodności z Konstytucją.


Kornelia Dziedzic – współpracownik Certus Nieruchomości

Źródła: „Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”


Kornelia Dziedzic
Kornelia Dziedzic
współpracownik Certus Nieruchomości
Nieruchomości Certus Sp. z o.o.