Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych
23.06.2014 

Przebudowa galerii handlowej w Stalowej Woli

Przebudowa galerii handlowej w Stalowej Woli.  dalej

21.02.2014 

Ceny dziaek w Rzeszowie.

 JAROMIREM RAJZEREM, prezes Certus Nieruchomoci sp. z o.o. w Rzeszowie    ... dalej

Archiwum wiadomo�ci
Powr�t do strony g��wnej Ekspert Radzi
 1. 2014-05-06, Robert Kamiski, Radca prawny
  "Kiedy reklama wolno stojca wymaga pozwolenia na budow."
    Nie dla wszystkich robót budowlanych konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budow. Dla niektórych inwestycji przewidziana jest uproszczona procedura polegajca na zgoszeniu zamiaru wykonania robót... czytaj dalej
 2. 2014-01-07, ukasz Cach
  "Samowoli budowlanej da si unikn."
  Wedug przepisów Prawa budowlanego, rozpoczcie robót jest moliwe tylko na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow. Proces budowlany jest jednak czsto skomplikowany i moe si okaza, e powstanie potrzeba... czytaj dalej
 3. 2013-05-21, ukasz Cach
  "Ustawa deweloperska - uatwienia dla nabywcw mieszka, obowizki dla deweloperw."
  W dniu 29 kwietnia 2012 r. wesza w ycie ustawa z dnia 16 wrzenia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska). Reguluje ona zasady... czytaj dalej
 4. 2012-07-19, Jaromir Rajzer
  "Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?"
      Na Podkarpaciu podobnie, jak w caej Polsce ceny mieszka pozostaj na podobnym poziomie od kilku lat. Czy oznacza to, e rynek „sign ju dna”, czy warto teraz podejmowa decyzj o kupnie? Czy inwestycja w... czytaj dalej
 5. 2011-08-05, Maria Dudek
  "Zmiany w "Rodzina na swoim""
    2 sierpnia Prezydent podpisa ostateczne brzmienie Ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wasnego mieszkania oraz innych ustaw, któr Sejm przyj 15 lipca 2011 roku. Wprowadzone zmiany maj na... czytaj dalej
 6. 2010-12-07, Kornelia Dziedzic, wsppracownik Certus Nieruchomoci
  "Ostatnia szansa na „Rodzin na Swoim” bez zmian"
    Rzdowy program kredytów preferencyjnych „Rodzina na Swoim” jest programem wspierajcym w postaci dopat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych zaciganych przez osoby fizyczne. Jak sama nazwa wskazuje... czytaj dalej
 7. 2010-06-08, Arkadiusz Zuzmak, Radca prawny
  "UOKiK – Urzd Ochrony Konsumentw, take w zakresie umw deweloperskich"
    UOKiK – Urzd Ochrony Konsumentów, take w zakresie umów deweloperskich Wrastajca aktywno Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie kontroli stosowanych przez deweloperów... czytaj dalej
 8. 2010-03-08, Arkadiusz Zuzmak, Radca prawny
  "Niedozwolone zapisy umowne (klauzule abuzywne) w umowach deweloperskich"
    NIEDOZWOLONE ZAPISY UMOWNE (KLAUZULE ABUZYWNE) W UMOWACH DEWELOPERSKICH W miesicach luty i marzec 2010 r. Sd Okrgowy – Sd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wyda kolejne wyroki w... czytaj dalej
 9. 2009-12-15, Arkadiusz Zuzmak, Radca prawny
  "PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH DEVELOPERSKICH"
    PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH DEVELOPERSKICH     KLAUZULE NIEDOZWOLONE (ABUZYWNE) W UMOWACH DEWELOPERSKICH W obrocie nieruchomociami , których stron umów z developerami s konsumenci , czsto... czytaj dalej
 10. 2009-08-17, Kornelia Dziedzic, wsppracownik Certus Nieruchomoci
  "Jak krok po kroku przebrn przez polsk biurokracj, czyli budowa domu jednorodzinnego."
    Budowa domu jednorodzinnego spdza niektórym sen z powiek. Jest to zwizane z koniecznoci uzyskania decyzji i pozwole, czyli przebrnicia przez gszcz urzdników i biurokracji. Niniejszy tekst wskae jakie dziaania... czytaj dalej
 11. 2009-07-21, Eryk Przybyszewski, Doradca finansowy
  "Masz kredyt we franku masz nowe moliwoci"
    Po zaamaniu si w Polsce rynku kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim i po tym jak jego kurs poszybowa mocno do góry w stosunku do lat ubiegych nastpia mocna presja klientów zaduonych w tej walucie na... czytaj dalej
 12. 2009-03-23, Jaromir Rajzer, Doradca rynku nieruchomoci
  "ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA"
  Rzdowy projekt z dnia 17.02.2009r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatora i mieszkaniowym zasobie gminy reguluje na nowo pojcie najmu okazjonalnego, co w praktyce oznacza wiksze uatwienia dla wynajmujcych lokale mieszkalne. Obnione... czytaj dalej
 13. 2009-02-05, Jaromir Rajzer, Doradca rynku nieruchomoci
  "Czy warto teraz kupowa mieszkanie?"
  Na pytania Czytelników odpowiada JAROMIR RAJZER, wspówaciciel rzeszowskiej Agencji Nieruchomoci „Certus" w Rzeszowie. - Czy warto teraz kupowa mieszkanie? - Jeli zamierzamy kupi mieszkanie na wasne potrzeby, to... czytaj dalej
 14. 2009-01-30, Eryk Przybyszewski, Doradca finansowy
  "Kredyt hipoteczny w euro?"
  W sytuacji kiedy kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich sta si trudniej dostpny w Polsce a banki podwyszyy mare i zdolno kredytow dla klientów mylcych o zaduaniu si w tej walucie coraz czciej kredytobiorcy pytaj o... czytaj dalej
 15. 2009-01-05, Arkadiusz Zuzmak, Radca prawny
  "Czy mona przenie na inn osob pozwolenie na budow?"
  Pozwolenie na budow (budynku mieszkalnego, komercyjnego bd jakiejkolwiek budowli) jako jedno z uprawnie zwizanych z posiadan nieruchomoci moe by bez wikszych komplikacji przeniesione na osob lub osoby trzecie. Prawo budowlane w... czytaj dalej
 16. 2008-11-15, Eryk Przybyszewski, Doradca finansowy
  "Jak zmienia si rynek kredytw hipotecznych na przeomie ostatnich 2 miesicy "
  Przez ostatnie kilka tygodni sytuacja bya do trudna. Na wiatowych rynkach midzybankowych zapanowa chaos. Banki powoli przestaway udziela sobie poyczek. Odbio si to na kredytobiorcach, gdy zaostrzono wymagania, jeli chodzi o... czytaj dalej
 17. 2008-08-12, Krzysztof Wjcik, Doradca finansowy
  "Na co zwraca uwag przy wyborze kredytu?"
  Kredytowe Lato Lato przynioso niema rewolucj na rynku kredytów hipotecznych. Kredyty mieszkaniowe pojawiy si w bankach, które wczeniej nie oferoway ich, inne zaoferoway kredyty w rozszerzonej formie. Kilka instytucji... czytaj dalej
 18. 2008-07-03, Jaromir Rajzer, Doradca rynku nieruchomoci
  "Studenci coraz czciej korzystaj z ofert mieszka lub pokoi do wynajcia."
  Uniwersytet Rzeszowski przygotowa dla studentów 2442 miejsca w akademikach. Na ul. Poznaskiej, gdzie zlokalizowane s akademiki Politechniki rzeszowskiej zamieszka blisko 2500 kandydatów na magistrów. Wielu z nich ulokuje... czytaj dalej
 19. 2008-03-15, Arkadiusz Zuzmak, Radca prawny
  "Jak zasiedzie suebno drogi koniecznej?"
  Suebno drogi koniecznej to rodzaj suebnoci gruntowej. Jest ona ustanawiana w sytuacji, gdy dana nieruchomo nie ma odpowiedniego dostpu do drogi publicznej lub nie ma odpowiedniego dostpu do nalecych do tej nieruchomoci... czytaj dalej
 20. 2008-03-10, Jaromir Rajzer, Doradca rynku nieruchomoci
  "Na co powinnimy zwrci uwag kupujc dziak? Czy zakup gruntu to dobra inwestycja?"
  Kupujemy dziak? Ostatni duszy czas to okres dynamicznych zmian na rynku nieruchomoci. Przeylimy wzmoone zainteresowanie zakupem mieszka , a w konsekwencji spory wzrost cen zwaszcza pomidzy jesieni 2006 a wiosn 2007r. W lad za tym... czytaj dalej
 21. 2008-02-20
  "Jakie podatki i koszty dodatkowe ponosimy przy sprzeday nieruchomoci?"
  SPRZEDAJEMY NIERUCHOMO Na pytania Czytelników, w trakcie redakcyjnego dyuru odpowiada JAROMIR RAJZER, wspówaciciel Agencji Nieruchomoci "CERTUS", w Rzeszowie. -Jakie koszty ponios przy kupnie mieszkania... czytaj dalej
 22. 2007-08-30, Jaromir Rajzer, Doradca rynku nieruchomoci
  "Jak kupi mieszkanie na rynku pierwotnym, puapki i zagroenia."
  U DEVELOPERA CZY W SPÓDZIELNI? Rynek nieruchomoci mieszkaniowych zwaszcza w ostatnich kilkunastu miesicach przeszed ogromne zmiany , szczególnie cenowe - wzrost o kilkadziesit procent. Wynikiem tego jest spore zainteresowanie... czytaj dalej
 23. 2007-08-21
  "Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z biura nieruchomoci Certus w Rzeszowie"
  - Okazuje si, spory o miedz, które od lat dziel szczególnie mieszkaców wsi, take i dzi s bardzo popularne. - Rzeczywicie i to w rónej formie. Ludzie spieraj si ju nie tylko o umoliwienie przejazdu czy... czytaj dalej
 24. 2007-07-06, Jaromir Rajzer, Doradca rynku nieruchomoci
  "Planowane zmiany w podatkach - szansa czy ograniczenie dla obrotu nieruchomociami?"
  Nowe zasady opodatkowania w nieruchomociach  Przez lata przyzwyczailimy si do zmian w podatkach , które czasem stymuloway ale czciej ograniczay rozwój rynku nieruchomoci. Od 2007r. rzd proponuje nam kolejne zmiany... czytaj dalej
 25. 2007-03-30, Eryk Przybyszewski, Doradca finansowy
  "Kredyt Konsolidacyjny"
  Czsto przychodz do nas klienci, którzy spacaj wiele kredytów, a odsetki na karcie kredytowej czy debet na rachunku biecym spdzaj im sen z powiek. Radzimy im wtedy aby poczyli wszystkie swoje kredyty w jeden i eby pacili... czytaj dalej
 26. 2007-03-24, Eryk Przybyszewski, Doradca finansowy
  "Kredyt hipoteczny na owiadczenie o zarobkach."
  Banki przecigaj si w pozyskiwaniu klientów i od pewnego czasu oferuj kredyty hipoteczne na owiadczenie o zarobkach. Równie nasza firma proponuje takie formy sfinansowania nieruchomoci. Propozycja pierwsza. Jeli klient... czytaj dalej
 27. 2007-03-13, Grayna Woniak
  "Bezpieczniej jest wynajmowa mieszkanie na krtkie okresy czasu"
  Kopotliwy lokator Wynajmowanie mieszka jest popularne. Zdarzaja si jednak take kopotliwe sytuacje. Co ma zrobi waciciel mieszkania, jeli np. rodzina, której wynaj lokum, nie chce ani paci, ani si wyprowadzi. Jestem... czytaj dalej
 28. 2007-01-02, Jaromir Rajzer, Doradca rynku nieruchomoci
  "Ziemia z VAT-em"
  Czy naley spodziewa si dalszego wzrostu cen dziaek i jaki wpyw maj na to podatki ? Kiedy pacimy podatek VAT przy sprzeday ziemi? ZIEMIA Z VAT-em  Ustawa z dnia 11.03.04r. o podatku od towarów i usug (dalej UstawaVAT)... czytaj dalej
 29. 2006-11-01, Jaromir Rajzer, Doradca rynku nieruchomoci
  "Czy warto inwestowa w nieruchomoci? Czy czeka nas dalszy wzrost cen?"
  Od dwóch lat obserwujemy znaczcy wzrost zainteresowania nieruchomociami . Przede wszystkim mieszkaniami ale i inne rodzaje nieruchomoci ciesz si wziciem. Naley jednak stwierdzi , e ilo transakcji nie wzrosa relatywnie do... czytaj dalej
 30. 2006-08-07, Grayna Woniak
  "W przyszym roku wchodz nowe zasady opodatkowania od nieruchomoci"
  Bdziemy paci wysze podatki  O nowych zsadach opodatkowania w nieruchomociach informuje JAROMIR RAJZER, wspówaciciel firmy „CERTUS" - Biura Nieruchomoci. - Jak bdzie opodatkowana sprzeda nieruchomoci wg nowych... czytaj dalej
 31. 2006-05-26, Jaromir Rajzer, Doradca rynku nieruchomoci
  "Pytanie o mieszkanie"
  Czytelniczka z Lubaczowa jest lokatorka mieszkania spódzielczego. Spaca tzw normatyw czyli kredyt. W informacji PAP wyczytaa, ze pastwo umarza wszelkie kredyty mieszkaniowe. Nie wie czy ma paci dalej, czy ju nie. - ( odpowiada... czytaj dalej
 32. 2006-04-26
  "Mieszkaniowy Boom"
  - Kiedy kupi/sprzeda mieszkanie. Rzd zapowiada rozwój budownictwa mieszkaniowego. To wie si ze spadkiem cen. Czy warto wiec teraz sprzedawa, czy tez wstrzymywa si ? - ( Jaromir Rajzer - biuro nieruchomoci "Certus" ): Od... czytaj dalej
 33. 2004-07-01, Jaromir Rajzer, Doradca rynku nieruchomoci
  "Zasady udzielania zezwole na nabycie nieruchomoci przez cudzoziemcw"
  Zezwolenie na nabycie nieruchomoci wydaje z upowanienia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji - Dyrektor Departamentu Zezwole i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji, za zgod Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku... czytaj dalej
 34. 2003-10-15, Jaromir Rajzer, Doradca rynku nieruchomoci
  "Czy mona wypowiedzie umow najmu zawart na czas okrelony?"
  ZANIM WYNAJMIESZ ...  29 kwietnia b.r. Trybuna Konstytucyjny wypowiedzia si na temat zgodnoci z Konstytucj art. 673§3 k.c. dotyczcego wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas okrelony. Wyrok ten zezwala wacicielom... czytaj dalej
 35. 2002-11-04, Jaromir Rajzer, Doradca rynku nieruchomoci
  "Stagnacja czy rozwj?"
  Z przeprowadzonych we wrzeniu tego roku przez nasz firm bada wynika, e najczciej kupowanymi nieruchomociami s mieszkania 2-pokojowe ( rednia cena - 1 800 z/ m2 ), których sprzedano ponad trzykrotnie wicej ni kawalerek. To... czytaj dalej
 36. 2002-11-04, Jaromir Rajzer, Doradca rynku nieruchomoci
  "Inwestor podany, gdzie szuka inwestora?"
  Jesie to tradycyjnie dobry czas dla rynku nieruchomoci. Wtedy te odbywa si duo imprez z tej brany. Jedn z nich bya trzecia edycja Targów Nieruchomoci "Dom i Ziemia" , które zorganizowane zostay 24-26 listopada w... czytaj dalej