Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa mieszkanie na krtkie okresy czasu

Kopotliwy lokator

Wynajmowanie mieszka jest popularne. Zdarzaja si jednak take kopotliwe sytuacje. Co ma zrobi waciciel mieszkania, jeli np. rodzina, której wynaj lokum, nie chce ani paci, ani si wyprowadzi.

Jestem wacicielk domu w Rzeszowie. Niestety niektórzy lokatorzy, którzy go wynajmuj, nie chca paci czynszu. Nie pomagaj proby, ani groby Czy w takiej sytuacji mam wypowiedzie im umow?
Okazuje si, e moliwoci wypowiedzenia umowy najmu lokali mieszkalnych nie s proste - reguluje ustawa o ochronie praw lokatora. Co z niej wynika?
- Zgodnie z t ustaw, w przypadku zalegoci czynszowych sigajcym minimum trzy miesice, tak umow mona przerwa jednak za jednomiesicznym okresem wypowiedzenia. Pamita te trzeba, e skutek nastpi dopiero na koniec miesica kalendarzowego. W praktyce wyglda to tak: wypowiadajc umow 10 marca, umowa najmu koczy si na koniec kwietnia - tumaczy Jaromir Rajzer, wspówaciciel rzeszowskiej Agencji Nieruchomoci "CERTUS".

Mona zerwa umow

Mona take wypowiedzie umow najmu z innych powodów
Jednomiesiczny termin wypowiedzenia dotyczy wyjtkowych przypadków jak np zniszczenie lokalu, naruszenia porzdku domowego, podnajcia lokalu bez zgody waciciela .
- Mona te wypowiedzie umow, za szeciomiesicznym okresem. Dzieje si tak w sytuacji gdy najemca nie zamieszkuje lokalu przez minimum 12 miesicy lub np.: w momencie, gdy potrzebujemy lokalu na wasne potrzeby mieszkaniowe. W takiej sytuacji najemca musi posiada jednak lokal zamienny, lub dosta go od wynajmujcego. Istniej te sytuacje, kiedy "pozbycie si" lokatorów bdzie trwao nawet trzy lata. Wówczas wynajmujcy nie musi zapewnia lokalu zastpczego - mówi Jaromir Rajzer.

Najwaniejsza jest dobra umowa

Wielu kopotliwych sytuacji mona unika, jeli umowa najmu mieszkania zostaa waciwie sformuowana. Umowa powinna mie form pisemn gdy jest zawarta na okres duszy ni rok ale warto i te na krótszy okres równie zawiera w tej formie.
Stosunkowo bezpiecznym rozwizaniem jest tzw. najem okazjonalny. Polega on na wynajciu wasnego lokum na krótki okres czasu np 3, 6, czy 12 miesicy, po którym waciciel automatycznie przejmuje mieszkanie od lokatora.

Meldunek jest konieczny

Z wynajmowaniem mieszka wi obowizkowe formalnoci.
Jednym z takich obowizków uytkownika (waciciela) jest zameldowanie lokatora np tymczasowo oraz zgosi do spódzielni aktualn liczb osób zamieszkujcych w lokalu.
Naley równie pamita o obowizku opodatkowania „zysków" uzyskiwanych z najmu. Mona to zrobi np w formie ryczatu. Wynosi on 8,5 proc. od przychodu.

Mieszkanie do wynajcia
Waciciele mog wynaj swoje mieszkania na na czas nieokrelony lub okrelony (np. 3 miesice lub 3 lata). Wikszo umów koczy si po dziesiciu miesicach, bo tyle trwa rok akademicki.
W ogóle waciciele mieszka mog je wynajmowa, na ile chc. Wyjtek stanowi lokale komunalne - ich najemcy powinni mie umowy bezterminowe, chyba e zadaj umów na czas okrelony. 
Czynsz
Mona podnosi czynsz jednak nie czciej ni co 6 miesicy . Lokator moe da od wynajmujcego uzasadnienia podwyki jeli czynsz przekracza 3% wartoci odtworzeniowej lokalu. Wówczas w cigu 14 dni wynajmujcy musi ja uzasadni. W sprawach spornych decyduje sd. Za uzasadnione uznaje sie podwyki np. w wysokoci wzrostu cen towarów i usug ogaszanej przez GUS, jak równie podwyki , które zapewni wacicielowi nie tylko pokrycie wydatków ale równie zysk. Nowelizacja ustawy dokladnie definiuje co wchodzi w skad wydatków (np.:podatki, konserwacja, remonty , ubezpieczenie, utrzymanie powierzchni wspólnych, wind).
Jeli wic wzrosy tzw. opaty niezalene od waciciela np. spódzielnia podniosa opaty za zarzadzanie to najemca je opaca. Jeli lokator zada musisz przedstawi mu na pimie przyczyny podwyki, np. podniosem czynsz o 40 z, bo spódzielnia o tyle kwot podniosa opaty na fundusz remontowy.
Kaucje
Nie mog przekroczy 12-krotnoci miesicznego czynszu obowizujcego w dniu podpisywania umowy. Naley j zwróci w cigu miesica od dnia oprónienia lokalu przez najemc oczywicie po potrceniu nalenoci za mieszkanie.
Najem reguluje: ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (DzU 01.71.733) oraz kodeks cywilny DzU 64.16.93 art. 680-692
Grayna Woniak