Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

Na pytania Czytelników odpowiada JAROMIR RAJZER, wspówaciciel rzeszowskiej Agencji Nieruchomoci „Certus" w Rzeszowie.
- Czy warto teraz kupowa mieszkanie?
- Jeli zamierzamy kupi mieszkanie na wasne potrzeby, to jest to dobry moment z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy spory wybór ofert, a pomimo spadku cen w ostatnim czasie deweloperzy gotowi s do dalszych negocjacji. W najbliszym czasie cz deweloperów wstrzymuje dalsze inwestycje, a wic wybór moe si zmniejszy. Jeli natomiast kupujemy mieszkanie w celach inwestycyjnych i lokalizacja czy rodzaj mieszkania nie jest dla nas a tak wany, to moemy podj decyzje o kupnie ju dzi, przy zaoeniu twardych negocjacji z deweloperami. Moemy te poczeka, bo w najbliszych kilku miesicach sytuacja nadal nie bdzie stabilna pod wzgldem cenowym.
- Jak zmieniy si ceny mieszka w ostatnich 6 miesicach i jak si zmieni w przyszoci?
- W ostatnim czasie ceny spady rednio o 10 - 12 proc. W najbliszym czasie jest bardzo ciko przewidzie dalsze zmiany cen, ale mona przypuszcza, e bd one podlegay niewielkim korektom.
- Jakie metody stosuj deweloperzy, aby oywi rynek mieszka?
- Obserwujc sytuacj na rynku nieruchomoci deweloperzy zaczynaj wprowadza nowe rozwizania. Na przykad, dugotrway najem z opcj wykupu. Dziki temu klient obawiajcy si dalszego spadku cen moe odcign decyzj w czasie, a jednoczenie posiada upragnione lokum. Drugie rozwizanie, to zamiana starego na nowe z dopat. I jest to jakby powtórzenie oferty, która oywia kiedy rynek samochodowy. Rozwizanie to jednake staraj si zastosowa jedynie wiksi deweloperzy. W okresie trudnoci ze sprzeda mieszka, na pewno ma to wpyw na oywienie, tym bardziej, e nie ma potrzeby zacigania duego kredytu. Trzecie rozwizanie polega na kredytowaniu wkadu wasnego przez deweloperów. Banki z reguy wymagaj 20 proc. wkadu wasnego, co jest barier dla niektórych klientów, w zwizku z czym takie rozwizanie moe by decydujce przy podjciu decyzji o zakupie mieszkania.
- Kiedy wreszcie bdzie mona skorzysta z dopaty do odsetek od kredytów mieszkaniowych?
- W najbliszym czasie rzd planuje zmian wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia, o okoo 40 proc., bo by on do tej pory nierealny. Dla miasta Rzeszowa wskanik ten wynosi 2.876 zotych za metr kwadratowy, a mieszka w tej cenie nie byo. W zwizku z tym nie mona byo skorzysta z tej dopaty. W skali kraju skorzystao z tego jedynie 8 tysicy rodzin. A jest to jednak realna forma pomocy, specjalici wyliczyli, i dopata przy kredycie 200 tysicy na 20 lat moe wynosi 777 zotych miesicznie, przez 8 lat.
- Jaki wpyw na rynek mieszkaniowy moe mie zmiana kursu zotówki do dolara czy euro?
- W ostatnich tygodniach notujemy wiksze zainteresowanie nieruchomociami Polaków mieszkajcych za granic. Przy spadajcych cenach mieszka oraz korzystnym przeliczniku walut, rozwaaj oni powanie decyzje o zakupie. Zbieg tych dwóch czynników moe si w przyszoci szybko nie powtórzy, w zwizku, z czym jest to dobra decyzja.
- Zmieni si sposób opodatkowania sprzeday nieruchomoci. Od czego on zaley?
- Mamy obecnie trzy sposoby opodatkowania sprzeday nieruchomoci. Zale one od daty nabycia sprzedawanej nieruchomoci. Jeeli nieruchomo nabylimy do 31 grudnia 2006 roku, podatek wynosi 10 proc. od przychodu. Moemy si od niego uwolni, jeeli zadeklarujemy w urzdzie skarbowym w cigu 14 dni od sprzeday, i wydamy pienidze na cele mieszkaniowe w cigu 2 lat. Jeeli jestemy wacicielem nieruchomoci duej ni 5 lat (liczc od koca roku, w którym j nabylimy) to podatku nie pacimy. Jeeli nieruchomo nabylimy pomidzy 1 stycznia 2007 roku. a kocem roku 2008, pacimy podatek w wysokoci 19 proc. od dochodu, a wic rónicy midzy wartoci sprzeday, a wartoci zakupu, kosztów z tym zwizanych oraz nakadów na nieruchomo. Tutaj te istnieje ulga, dotyczy ona sytuacji, w której sprzedajemy lokum, w którym bylimy zameldowani przez ostatnie 12 miesicy. Jeeli nieruchomo nabylimy po 1 stycznia 2009 roku zapacimy podatek w wysokoci 19 proc. od dochodu. I w tym wypadku moemy równie uwolni si od podatku, jeeli przeznaczymy uzyskane rodki na cel mieszkaniowy w cigu 2 lat od sprzeday. Zamiar taki musimy zgosi do Urzdu Skarbowego do 14 dni od sprzeday. Nowoci jest , i moemy te rodki przeznaczy równie na zakup lokum w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gosp. czy Konfederacji Szwajcarii .
- Czy mona spodziewa si, e bdzie mona atwiej otrzyma kredyt hipoteczny?
- Niestety, mina sytuacja, w której banki przecigay si w atrakcyjnoci ofert kredytów hipotecznych dla klientów. Dzi, zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, banki baczniej przygldaj si zdolnoci kredytowej klientów, wikszo z nich wymaga wkadu wasnego, najczciej 20 proc. Ostroniej te wyceniaj warto mieszka. Mam nadziej, e w najbliszym czasie banki bd chtniej udzielay kredytów dla klientów, gdy ma to znaczcy wpyw na oywienie rynku nieruchomoci.
Stanisaw Siwak

 

 

Jaromir Rajzer
Jaromir Rajzer
Doradca rynku nieruchomoci
Nieruchomoci Certus Sp. z o.o.