Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe ponosimy przy sprzeday nieruchomoci?

SPRZEDAJEMY NIERUCHOMO

Na pytania Czytelników, w trakcie redakcyjnego dyuru odpowiada JAROMIR RAJZER, wspówaciciel Agencji Nieruchomoci "CERTUS", w Rzeszowie.

-Jakie koszty ponios przy kupnie mieszkania wasnociowego?

  • Musimy ponie koszty opaty notarialnej. Maksymalne stawki opaty okrelane s w rozporzdzeniu Ministra Sprawiedliwoci i zale od wartoci nieruchomoci. Przy kupnie nieruchomoci za 300 tys. z zapacimy ok. 2210 z oraz VAT. Do tego doliczy naley koszty za wypisy z aktu notarialnego. opaty za wniosek do ksigi wieczystej (ok 100 z). Istotnym kosztem jest podatek od czynnoci cywilno-prawnych. Wynosi on 2 proc. wartoci nieruchomoci. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujemy od spódzielni mieszkaniowej, lub dewelopera. Naley te opaci koszt zaoenia ksigi wieczystej (ok. 60 z) oraz opat za wpis prawa wasnoci w ksidze wieczystej (200 z). W przypadku, gdy kupujemy mieszkanie na kredyt, naley doliczy kwot 200 z za ustanowienie hipoteki oraz 0,1 % podatku od tej hipoteki.
  • Czy prawd jest , i wejdzie w ycie przepis znoszcy konieczno zawierania umów przeksztacajcych mieszkanie lokatorskie we wasnociowe w formie aktu notarialnego?
  • Tak. Resort infrastruktury planuje wprowadzi przepis , który zezwoli na zawieranie umów ze spódzielni mieszkaniow przeksztacajcych lokatorskie prawa do mieszka w spódzielcze wasnociowe prawo do lokalu w zwykej formie pisemnej. Dziki temu zaoszczdzi mona bdzie na kosztach takiej transakcji.

- Jaki podatek dochodowy zapac od sprzeday mieszkania?
- Od pocztku 2007 roku zmieniono zasady opodatkowania sprzeday nieruchomoci. Osoby. które nabyy nieruchomo przed t dat, zapac 10% podatku ryczatowego od przychodu, a wic od ceny sprzeday. Mona si od tego zwolni, jeeli nieruchomo mamy duej ni 5 lat, lub jeli w cigi dwóch lat od sprzeday uzyskane pienidze przeznaczymy na inny cel mieszkaniowy np.: kupno, lub rozbudow domu. W momencie, gdy nabylimy nieruchomo po 1 stycznia 2007 i decydujemy si nastpnie j sprzeda, to zapacimy 19 % od dochodu, a wic od rónicy ceny. Take i w tym wypadku moemy unikn podatku, jeli nieruchomo posiadamy duej ni 5 lat, lub w przypadku, gdy jestemy w niej zameldowani przez minimum 12 miesicy.
- Mam otrzyma mieszkanie w spadku. Jaki zapac podatek teraz, jaki za gdybym chcia odsprzeda?
- Mieszkanie od najbliszej rodziny moemy otrzyma bez pacenia podatku. Trzeba jednak pamita, e jeli zechcemy go odsprzeda, zapacimy podatek w wysokoci 19 % od dochodu, a w praktyce od przychodu, czyli od ceny sprzeday, Istniej moliwoci zwolnienia od tego podatku.
- Sprzedaem kilka dziaek budowlanych. Syszaem, ze w zwizku z tym bd musia zapaci podatek VAT. Czy to prawda?
- W ostatnim czasie ( padziernik 2007) pojawio si orzeczenie naczelnego Sdu Administracyjnego, w którym uznano e przypadki takie zawsze naley rozpatrywa indywidualnie. Dziaki rolne, lene, rekreacyjne, nie podlegaj podatkowi VAT. W przypadku dziaek budowlanych ( decyduje o tym plan zagospodarowania przestrzennego) moe si on pojawi, jeli sprzeda taka nosi znamiona dziaalnoci gospodarczej, czyli jest wykonywana w sposób czstotliwy.
- Kiedy taka sytuacja moe mie miejsce?

Jeli nabylimy duy obszar np 1-2 ha i nastpnie dokonalimy jego podziau na mniejsze dziaki, dodatkowo uzbroilimy teren i zmienilimy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli przekwalifikowalimy dziak, a nastpnie sprzedajemy je pojedynczo, to musimy si liczy z konsekwencj zapacenia podatku VAT. Cho stwierdzi naley , e nie ma tu penej konsekwencji organów podatkowych i w rónych czciach kraju byway róne decyzje.