Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca wymaga pozwolenia na budow.

 

Nie dla wszystkich robót budowlanych konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budow. Dla niektórych inwestycji przewidziana jest uproszczona procedura polegajca na zgoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych. Jeeli organ nie wniesie sprzeciwu od takiego zgoszenia w terminie 30 dni, wówczas inwestor moe przystpi do wykonywania robót. Wg art. 29 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego, pozwolenia na budow nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegajcych na instalowaniu tablic i urzdze reklamowych. W wyroku z dnia 11.05.2012r., sygn. akt II OSK 323/11 Naczelny Sd Administracyjny uzna jednak, e jeli reklama posiada cechy budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego), to na jej realizacj wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow. W stanie faktycznym sprawy inwestor podnosi, e reklama bya umieszczona na pytach elbetowych, które w kadej chwili mog zosta przesunite, a obiekt przeniesiony w inne miejsce, a zatem nie jest trwale zwizana z gruntem i nie wymaga pozwolenia na budow. NSA nie zgodzi si z tak argumentacj i przyj, e reklama jest trwale zwizana z gruntem. Wg sdu, w pojciu „trwaego zwizania z gruntem” chodzi o posadowienie obiektu na tyle trwale, by zapewni mu stabilno i moliwo przeciwdziaania czynnikom zewntrznym mogcym go zniszczy lub spowodowa przesunicie. To, e dane urzdzenie jest przestawne i zawiera prefabrykowany fundament powierzchniowy (pyty elbetowe) nie oznacza jeszcze, e nie mona przyj, i nie jest ono trwale zwizany z gruntem. Fundament taki, przenoszc na podoe gruntowe cao obcie budowli, ma zapewnia trwao konstrukcji, uniemoliwi jej przesunicie, czy zniszczenie przez dziaanie si przyrody. NSA przyj te, e o tym czy urzdzenie reklamowe jest trwale zwizane z gruntem czy te nie, nie decyduje sposób i metoda zwizania z gruntem, nie decyduje równie technologia wykonania fundamentu i moliwoci techniczne przeniesienia nonika reklamowego w inne miejsce, ale to czy wielko tego urzdzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i wzgldy bezpieczestwa wymagaj takiego trwaego zwizania.

Robert Kamiski
Robert Kamiski
Radca prawny
Kamiski & Kamiski