Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

W sytuacji kiedy kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich sta si trudniej dostpny
w Polsce a banki podwyszyy mare i zdolno kredytow dla klientów mylcych
o zaduaniu si w tej walucie coraz czciej kredytobiorcy pytaj o opacalno zacigania kredytów hipotecznych w euro.
Zaciganie kredytu w euro jest tak samo ryzykowne jak i kredytu w innej walucie, do której byby indeksowany kredyt hipoteczny. Obowizuje bowiem ta sama zasada czyli tzw spread (rónica pomidzy kursem kupna waluty a jej sprzeda przez bank poyczajcy pienidze) oraz ryzyko kursowe. I chocia rynkowa stopa procentowa dla waluty euro EURIBOR oscyluje w okolicach 2,5% a dla zotówki ok. 5,5% to ryzyko si nie zmienia a kredyt we franku szwajcarskim jest nadal najtaszy na rynku przy stopie procentowej w okolicach 0,5% - 0,6%.
Naley pamita take o tym e bank, chcc udzieli kredytu w walucie zbada zdolno kredytow klienta podwyszajc ryzyko w tzw „rekomendacji S" i bdzie to dotyczy kadej waluty obcej.
I chocia kredyt w walucie jest dalej taszy od kredytu w zotych polskich i bardziej kuszcy poprzez wysoko raty to zaciganie kredytów w innej walucie bdzie bezpieczniejsze
dopiero w perspektywie wejcia Polski do strefy euro. Kredyty we wspólnej walucie prezentuj si ju duo bardziej atrakcyjnie. Na razie przed nami wprowadzenie zotego do korytarza ERM2 co prawdopodobnie znacznie ustabilizuje notowania naszej waluty (zmniejszajc ryzyko kursowe do minimum, bowiem dewaluacja kursu zotego w ERM2 nie jest moliwa, co naturalnie nie wyklucza waha w wyznaczonym korytarzu). Potem przebywajc w systemie ERM2 zoty bdzie mia spore szanse na umocnienie a po samym wejciu do euro odpadnie problem spreadów, co dodatkowo zmniejszy rat dla klienta. Dlatego kredyty w euro bd dla Polaków znacznie bezpieczniejsze w momencie, gdy zbliymy si do strefy na bliej, ni na same tylko deklaracje.
Oczywicie jeli kredytobiorca zaduy si teraz w euro nic nie stoi na przeszkodzie, aby po wejciu Polski do strefy walutowej, zrefinansowa swój kredyt na korzystniejszych dla siebie warunkach (z nisz mar). Oczywicie moe zaduy si równie we franku jednak musi si liczy z wiksz wnikliwoci banku przy badaniu zdolnoci kredytowej.

Eryk Przybyszewski
Doradca Finansowy
Tylko Dom

 

Eryk Przybyszewski
Eryk Przybyszewski
Doradca finansowy
Tylko Dom