Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

- Kiedy kupi/sprzeda mieszkanie. Rzd zapowiada rozwój budownictwa mieszkaniowego. To wie si ze spadkiem cen. Czy warto wiec teraz sprzedawa, czy tez wstrzymywa si ?
- (Jaromir Rajzer - biuro nieruchomoci "Certus"): Od duszego czasu obserwujemy istotny wzrost cen mieszka. Czy moe to by tendencja dugookresowa? Z jednej strony zapowiedzi rzdu a z drugiej brutalna statystyka . W roku 2005 oddano do uytkowania w woj. Podkarpackim ok. 685 mieszka. Spódzielnie mimo szumnych zapowiedzi wybudoway jedynie 351 mieszka, developerzy - 182, budownictwo spo. czynszowe np. TBS-y - 110 a komunalne - 41. To wszystko o wiele za mao w stosunku do potrzeb . Deficyt mieszka ronie a wraz z nim ceny. Nadal najwikszymi budowniczymi s spódzielnie mieszkaniowe ale ich rola bdzie spada na rzecz prywatnych developerów. W woj. mazowieckim relacja ta jest odwrotna i wynosi ju 1 : 5. Naszym rynkiem zaczynaj masowo interesowa si due podmioty dziaajce w tym segmencie. Napotykaj na liczne problemy, z których najwikszy to brak atrakcyjnych i przygotowanych terenów. Jeli jednak zapowiedzi prasowe spódzielców o wybudowaniu w najbliszym czasie 2000 mieszka sprawdz si choby w 50 % a developerzy zaczn realizowa swoje plany to moemy obserwowa w niedugim czasie (2-4 lat) powolne nasycenie rynku i tym samym zatrzymanie wzrostu cen. Myl jednak , e rzeczywista liczba oddanych mieszka bdzie mniejsza gdy w roku 2005 wydano mniej pozwole na budow ni w roku 2004. Ceny mog wic nadal rosn.
- W jakie nieruchomoci warto lokowa pienidze, jeli warto ?
(J.R.) Zdecydowanie warto . W kadym segmencie nieruchomoci s nadal nisze decydujce o atrakcyjnoci takiej inwestycji. Aby zarobi trzeba dobrze kupi. Kupujmy z rozwag , czasem nie naley si spieszy a czasem wrcz odwrotnie . Naley przewidywa trendy rynkowe ale równie dokadnie ledzi wiele danych statystycznych i ekonomicznych oraz dokadnie sprawdza informacje ródowe o samych nieruchomociach np.: plany zagospodarowania, rozwój dróg, infrastruktury, nowe inwestycje, równie zmiany granic administracyjnych. Cz informacji jest nieatwa do zdobycia , inne wymagaj sporej wiedzy i dowiadczenia. Warto wiec korzysta z porady fachowców. Zauwamy , e prawie wszystkie najwiksze fortuny w Polsce czy na wiecie zrodziy si równie przy udziale inwestycji w nieruchomoci.
- Jakie s aktualne ceny sprzeday mieszka i od czego zale ?
(J.R.) Ceny nowych mieszka w Rzeszowie dochodz do 2800-3000z/m², starszych do ok. 2300-2600 z/m². Poza Rzeszowem ceny s duo nisze z reguy znacznie poniej 2000z/m², a popyt niewielki. Pamitajmy jednak , e jest to wielkie uproszczenie, na cen wpyw ma wiele czynników: osiedle, rodzaj budynku , jego wiek, wielko mieszkania, standard wykoczenia, funkcjonalno, ssiedztwo, wysoko czynszu itp. Mona próbowa szacowa samemu ale bd moe by duy . Pamitajmy , e s dwa identyczne samochody ale nie ma dwóch identycznych nieruchomoci i lepiej t kwesti powierzy zawodowym doradcom. Na ogóln cen mieszkania wpywa te wyposaenie wmontowane na stae np.: szafy wnkowe, kuchnie na wymiar. Nie moemy mówi wówczas o cenie jedynie za m².