Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z biura nieruchomoci Certus w Rzeszowie

- Okazuje si, spory o miedz, które od lat dziel szczególnie mieszkaców wsi, take i dzi s bardzo popularne.
- Rzeczywicie i to w rónej formie. Ludzie spieraj si ju nie tylko o umoliwienie przejazdu czy przejcia, ale take coraz czciej np. o przeprowadzenie przez dziak mediów.
- Najnowszy przykad to spór ssiadów na ul. Potokowej w Rzeszowie. Jeden odci drugiego od wiata i nie ma zamiaru ustpi.
- Problem w tym, e umowa na ustanowienie suebnoci przechodu, przejazdu, któr Wasz Czytelnik zawiera z poprzednim wacicielem ssiedniej dziaki nie zostaa sporzdzona u notariusza w odpowiedniej formie. Wówczas obecny waciciel dziaki nie miaby prawa zablokowa mu dojazdu. Niestety, ludzie czsto popeniaj ten bd sdzc, e ustne uzgodnienia lub zwyka forma pisemna jest wystarczajca. Z drugiej jednak strony kupujc dziak mczyzna widzia, e przebiega tamtdy droga i zdawa sobie spraw z tego, e kto z niej korzysta.
- Co zatem powinien zrobi w takiej sytuacji?
- Proponowabym Waszym Czytelnikom porozmawia z ssiadem o moliwoci ustalenia suebnoci przejazdu czy przechodu. Jeeli dojd do porozumienia, powinni potwierdzi ten fakt aktem notarialnym, a notariusz wniesie o wpisanie suebnoci do ksig wieczystych dziaki.
- A jeli ssiad nie da si przekona?
- Wówczas mog wystpi do sdu o ustalenie drogi koniecznej. Jeli wyka, e droga, któr zagrodzi im ssiad to jedyny sposób dojazdu do domu i potwierdz to biegli, sd prawdopodobnie przychyli si do ich proby. Moe jednak orzec odpatno.
- Jak dugo trwa zaatwianie takich spraw?
- To zaley od przypadku. Wielokrotnie udaje si rozwiza spór w kilka miesicy. Trudniejsze sprawy mog toczy si przed sdem nawet po kilka lat.
- Czy w przypadku, gdy sd przyzna mu drog konieczn, bdzie mia pewno, e nikt nie zagrodzi mu ju drogi?
- Z prawnego punktu widzenia tak, ale z praktyki wiem, e bywa czasem inaczej. Znam nawet przypadki, gdy ludzie nie respektujc orzeczenia sdu dalej utrudniaj ssiadom przejazd przez swoj dziak.