Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

Z przeprowadzonych we wrzeniu tego roku przez nasz firm bada wynika, e najczciej kupowanymi nieruchomociami s mieszkania 2-pokojowe ( rednia cena - 1 800 z/ m2 ), których sprzedano ponad trzykrotnie wicej ni kawalerek. To istotna zmiana, której przyczyn moe by wiksza dostpno kredytów hipotecznych oraz malejca poda mieszka 1-pokojowych. Zauwaamy wzrost zainteresowania mieszkaniami wikszymi co jest z pewnoci optymistycznym sygnaem. W drugiej kolejnoci naszym zainteresowaniem ciesz si dziaki - najczciej niedue do 12 ar, w pobliu Rzeszowa, z dobrym dojazdem i mediami. Ich ceny wahaj si od 2 000 do 4 000 z/ar. Jeli jednak zdecydujemy si na dziak w Rzeszowie, to zapacimy ok. 8 000 z za ar. Sporód domów najwiksze wzicie maj te niewielki do 150 m2 ze wzgldu na cen cakowit ( ok. 250 000 z ), funkcjonalno i mae koszty utrzymania. Nadmetra nie jest w modzie. Niele sprzedaj si te domy w stanie surowym zamknitym, gdy ich cena nie jest odstraszajca, ok. 180 000 z, a przy tym daj moliwo dowolnej adaptacji. Kupujc dom czy mieszkanie bierzemy gównie pod uwag cen i lokalizacj ( obydwa parametry po ok. 30 % ). Decydujc si na dziak dochodz do tego media, dojazd i jej wymiary.

grafika_01_440
ródo: opracowanie wasne - CERTUS

Nieruchomoci komercyjne ciesz si najmniejszym popytem a wynika to z maej ich poday oraz z reguy wysokiej ceny.
Z badanych przez nas podmiotów a 60 % orzeko, e ceny w ostatnim roku nie zmieniy si i nie zmieni si w najbliszej przyszoci. Wród czynników wpywajcych na rynek nieruchomoci wymienili oni zmiany w prawodawstwie, inflacj i poziom bezrobocia. Tylko 33 % z nich optymistycznie patrzy w przyszo.

grafika_02_440
ródo: opracowanie wasne - CERTUS

Badaniami tym razem objtych zostao 18 profesjonalnych uczestników rynku nieruchomoci (porednicy, spódzielnie mieszkaniowe, rzeczoznawcy majtkowi). Ich wiedza i dowiadczenie gwarantuj nam prawidowo otrzymanych wyników.

grafika_03_440
ródo: opracowanie wasne - CERTUS

 

Jaromir Rajzer
Jaromir Rajzer
Doradca rynku nieruchomoci
Nieruchomoci Certus Sp. z o.o.