Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia dla nabywcw mieszka, obowizki dla deweloperw.

W dniu 29 kwietnia 2012 r. wesza w ycie ustawa z dnia 16 wrzenia 2011 r.

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw.

ustawa deweloperska). Reguluje ona zasady ochrony nabywców lokali mieszkalnych

(lub domów jednorodzinnych) zawierajcego umow z deweloperem (tzw.umowa

deweloperska).W przepisach ustawy przejawia si tendencja do ochrony nabywców przed

skutkami zej sytuacji finansowej dewelopera. W wyniku nowej regulacji bank uzyskuje istotn

rol w zarzdzaniu rodkami na zakup mieszkania. Deweloper ma obowizek zawrze z

bankiem umow mieszkaniowego rachunku powierniczego i dokonywa rozlicze za jego

porednictwem. Bank bdzie wypaca deweloperowi rodki zgromadzone na rachunku

powierniczym dopiero po stwierdzeniu zakoczenia danego etapu realizacji inwestycji.

Nowa ustawa nakada na dewelopera szereg obowizków, które musi speni

jeszcze przed zawarciem umowy z nabywc mieszkania. Deweloper ma m.in.

sporzdza prospekt informacyjny dotyczcy danego przedsiwzicia, a take

przekaza nabywcy szczegóowe informacje dotyczce swojej sytuacji prawnofinansowej.

W prospekcie deweloper ma poda np. sposób pomiaru powierzchni lokalu, harmonogram

przedsiwzicia, sposób jego finansowania. Ponadto, ustawa wprowadza obowizkow

form aktu notarialnego dla umowy przedwstpnej. Oznacza to, i nabywca bdzie móg

wpisa swoje roszczenie w ksidze wieczystej nieruchomoci,na której jest realizowana

inwestycja, a take bdzie móg da przed sdem, aby deweloper zoy owiadczenie o

zawarciu umowy (co zastpuje sam umow o przeniesienie wasnoci lokalu). Skutkiem tego

bdzie nabycie  mieszkania, natomiast w przypadku zwykej formy pisemnej klientowi

pozostawao jedynie danie odszkodowania. Co istotne, w przypadku, gdy deweloper nie

zdy z budow i mieszkanie nie zostanie przeniesione na nabywc w okrelonym terminie,

nabywca bdzie mia prawo do odstpienia od umowy.ukasz Cach
ukasz Cach
Kamiski&Kamiski Kancelaria radcw prawnych spka partnerska.