Wyceny nieruchomości lokalowych – kto je wykonuje?

Dobra i rzetelna wycena nieruchomości lokalowych to bardzo ważna sprawa, określeniem wartości nieruchomości zajmuje się rzeczoznawca majątkowy, oprócz lokali mieszkalnych wyceni również działki czy domy. W jakim przypadku trzeba skorzystać z jego pomocy i jak wyglądy cały proces wyceny? 

Jak wygląda cały proces wyceny nieruchomości?

Jak już wiadomo, wyceną nieruchomości lokalowych zajmuje się rzeczoznawca majątkowy, cały proces wyceny polega na sporządzeniu operatu szacunkowego, gdzie określana jest rzeczywista wartość danej nieruchomości. Sam udział rzeczoznawcy majątkowego jest bezpieczy, jest to osoba, której obowiązki regulowane są przepisami prawa, a samo stanowisko podlega ochronie prawnej. Wycena nieruchomości będzie potrzebna w przypadku procedowania o kredyt hipoteczny, przy ubieganiu się o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przez inną osobę lub przy sądowym podziale spadku. Wyceną nieruchomości nie można zająć się samemu, aby było to możliwe, trzeba by było zostać rzeczoznawcą majątkowym, a jest to proces długotrwały i kosztowny, taka osoba podlega wielu wymogom, przykładowo nie może być karana za szczegółowe rodzaje przestępstw przede wszystkim skarbowe. 

W jakich sytuacji będzie potrzebna pomoc rzeczoznawcy? 

Wycenę nieruchomości może zlecić tak naprawdę każdy, kto chce poznać jej rzeczywistą wartość, mogą być to osoby, które właśnie chcą sprzedać swoją nieruchomość i poznać jej dokładną cenę, takim rzeczoznawcą może być Karolina Tańska zajmująca się określeniem wartości nieruchomości w Zamościu. Ważne jest, aby korzystać z usług doświadczonego rzeczoznawcy, który rzetelnie określi wartość nieruchomości. Wycenę nieruchomości dokonuje się także w przypadkach ubezpieczenia domu, mieszkania lub działki jest to często wymagane przez prawo i ubezpieczyciela w celu określenia, jakiej wysokości ma być opłata za ubezpieczenie. Najczęściej jednak z pomocy rzeczoznawcy korzystają osoby zajmujące się sprzedażą nieruchomości, rzeczoznawca ułatwia cały proces sprzedaży dla obu stron sprzedającego i kupującego.

Leave a Comment