budowle

Znaczenie budownictwa w naszym życiu

Życie składa się z niezliczonej ilości dziedzin, którymi się zajmujemy. Jedną z takich, o której chciałbym napisać kilka słów jest budownictwo. Jak wiele z dziedzin życie także to towarzyszy człowiekowi praktycznie od momentu, kiedy zaczęliśmy istnieć. Podstawową potrzebą człowieka, także tego pierwotnego, jest potrzeba bezpieczeństwa, która bezpośrednio przejawia się w potrzebie posiadania schronienia. Od czasów prehistorycznych do czasów teraźniejszych miejscem naszego schronienia jest dom. Kiedy były to prymitywne miejsca jak jaskinia, następnie zaczęto budować szałasy i kolejne wersje domu. Dziś są to bardzo skomplikowane obiekty, które mogą wyglądać bardzo różnie. Budownictwo jest w ogóle trudną dziedziną nauki, która jest ściśle inżynieryjna. Budownictwo to dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Nadrzędną funkcją budownictwa jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Jednak budownictwo zajmuje się także istniejącymi. Ich remontowaniem, konserwacją, odbudową oraz przebudową. Budownictwa wznosi obiekty budowlane, które służą nam od zarania dziejów. Pomyślmy ile czasu spędzamy w obiektach budowlanych, które są „dzieckiem” budownictwa. Inna sprawa to obiekty infrastruktura transportowa, która oczywiście nie istniałaby bez dziedziny budownictwa. Dzięki niej możemy się poruszać pomiędzy różnymi regionami świata.

Leave a Comment